eczane
eczacı
İlaç Takip Sistemi İTS
İlaç Takip Sistemi İTS
İTS Yönetim Paneli adresi
İlaç Takip Sistemi Türkiye'de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapı sistemidir. Kısa yazılımı “İTS” şeklindedir

MEDULA ile ilgili konularda SGK Yardım Masası (312) 414 52 55 ve 414 52 56 arayınız.

İTS Yardım Masası Tel: 312-218 34 50
İTS İletişim Adresi : its@iegm.gov.tr

SERBEST ECZANE KULLANICI TANIMLAMA FORMU
Eczane Kullanıcı Tanımlama

İlaç Takip Sistemi (İTS) Türkiye'de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. Kısa yazılımı “İTS” şeklindedir. İlaç Takip Sistemi, karekod ve içindeki bilgilerin sistem merkezine gönderilmesi şeklinde çalışır. Karekod ise, ilaçlarda kullanılacak yeni tanımlayıcıdır, daha az yer kaplayıp daha çok veri tutmaktadır. Karekod ile tüm ilaçlar benzersiz olarak numaralanmış olacaktır.
Sistem; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörünü temsilen sivil toplum örgütleri, Türk Eczacılar Birliği ve diğer sivil toplum örgütleri ile ilaç firmalarına çözüm üreten ve destek veren bazı firmaların katıldığı 3 toplantıda şekillendirilmiş ve kullanılacak barkod tipinin de "Datamatrix" olmasına karar verilmiştir. Sistem yazılımları ve altyapısı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve işletilecektir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar; tanımlayıcılara ait standartların tespiti ve izleme yapmak üzere veri aktarımları standartlarının tespiti şeklinde iki başlık altında toplanabilir. 1. Yönetmelik hükümlerine göre karekodun ürünler üzerine 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanması mecburidir.
2. İlaç Takip Sistemi de 01.01.2010 tarihinde çalışmaya başlayacak ve ilaçlar bu tarihten itibaren piyasaya verilmeye başlanacaktır.
Ülkemizde tüm ilaçlar 01.01.2011 tarihinden itibaren karekodlu olarak satılacaktır.
Karekod; BTÜ Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğine göre; 1. ilaçlar, 2. Ara ürünler, 3. Tıbbi besin destekleri üzerine konulacaktır. Tıbbi cihazlar ve Majistral ilaçlar kapsam dışındadır.
Serumlar (periton diyaliz solüsyonları, tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere), radyofarmasötikler, sıfır dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile alerji aşıları gibi kişiye özel üretilmiş ilaçlar 01/01/2011 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.
İTS bir ilaç güvenliği aracı olarak tasarlanmış olduğu için karekod; ürünler ve hastane ambalajlı ürünler üzerine konulacaktır. Tanıtım numuneleri üzerine karekodun konulması mecburi değildir.

İTS Kapsamı;
İlaçlar, geri ödemeye tabi ara ürünler ve geri ödemeye tabi beslenme ürünleridir.

İTS’nin amaçları;
Farmakovijilans,
Sahte ilaçlardan ve sahte ambalajlardan korunma,
Politika oluşturmaya esas olarak veri oluşturma.
Artı faydalar.


İTS mali konularda bilgi talep etmemektedir.

İTS piyasadaki var olan parametreleri değiştirmemekte, ürünlerin iade edilmesini veya takas edilmesini, mal fazlası uygulamalarını ve diğer hiçbir ticari konuyu düzenlememekte ve değişiklik önermemektedir.