eczane
eczacı
Son Eczane Haberleri
1 sayfada 10 Başlık / Toplam 584 Haber Gösteriliyor.
Döviz Kurları (TCMB)
 Dolar Alış: 5.4642
 Dolar Satış: 5.4741
 Euro Alış: 4.8991
 Euro Satış: 4.9315

Eczane ve Eczacılık Haberleri - Aile Hekimliğinde 2 TL Muayene Ücreti Kaldırıldı

  Aile Hekimliğinde 2 TL Muayene Ücreti Kaldırıldı

   05.12.2010
T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
SAYI : B.13.2.SGK.0.11.01.02/311 12 MAYIS 2010
KONU: Danıştay Kararı
GENELGE 2010/63

Bilindiği üzere, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı Birinci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türk Tabipler Birliği tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. Sayılı Kararı ile, “18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1. ve 2. maddelerinin, aile hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payı tutarının 2 TL olarak belirlenmesine ve bu tutarın ilgililerden tahsil edilmesine ilişkin kısımlarını yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.Ayrıca, yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup SUT’un “3.2. Katılım Payı” maddesinde yukarıda belirtilen Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulmuş olan hükme paralel olarak aile hekimliği muayenelerinden 2 TL katılım payı alınacağına dair düzenleme yapılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.” hükmü yer almaktadır.Bu nedenle, 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan SUT’un ilgili hükmü ile aile hekimliği muayenelerine ilişkin olarak tahsil edilmesi gerektiği belirtilen 2 TL katılım paylarının Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. sayılı Kararı doğrultusunda tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bu Genelge 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

M. Emin ZARARSIZ

Kurum Başkanı


Haber Yorumları

  Bu Habere henüz bir yorum yazılmamıştır. İlk Yorumu siz yazın ;
Yorum Yazın


Adınız veya Takma Adınız:

E-mail Adresiniz (Sitede Görünmeyecektir):

Yorum Başlığı:
Yorumunuz:
Şu 3 Harfi Giriniz : fla
 

Son Eczacılık Forumu Başlıkları


Anasayfa