eczane
eczacı
Eczaneler İçin Gerekli Bilgiler
• SGK Sağlık Uygulama Tebliği
• Terimler Sözlüğü
• İlaç Takip Sistemi İTS
• Medula Reçete Provizyon Sistemi
• Yeni İlaçlar
• Tıp ve Eczacılık Fakülteleri
• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği
• Türk Eczacıları Birliği Kanunu
• Reçetelerde Kullanılan Fransızca Kelimeler
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
• Kozmetik Kanunu ve Yönetmelik
• 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
• Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar
• Kontrole Tabi İlaçlar
• Yeşil Reçeteli İlaçlar
• Kırmızı Reçeteli İlaçlar
• Kurum Sözleşmeleri
• Eczane Açılış İşlemleri
• İstatistikler
 

Eczacı Rehberi İlaç Takip Sistemi İTS

İlaç Takip Sistemi İTS

İlaç Takip Sistemi (İTS) Türkiye'de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. Kısa yazılımı “İTS” şeklindedir. İlaç Takip Sistemi, karekod ve içindeki bilgilerin sistem merkezine gönderilmesi şeklinde çalışır. Karekod ise, ilaçlarda kullanılacak yeni tanımlayıcıdır, daha az yer kaplayıp daha çok veri tutmaktadır. Karekod ile tüm ilaçlar benzersiz olarak numaralanmış olacaktır.
Sistem; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörünü temsilen sivil toplum örgütleri, Türk Eczacılar Birliği ve diğer sivil toplum örgütleri ile ilaç firmalarına çözüm üreten ve destek veren bazı firmaların katıldığı 3 toplantıda şekillendirilmiş ve kullanılacak barkod tipinin de "Datamatrix" olmasına karar verilmiştir. Sistem yazılımları ve altyapısı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve işletilecektir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar; tanımlayıcılara ait standartların tespiti ve izleme yapmak üzere veri aktarımları standartlarının tespiti şeklinde iki başlık altında toplanabilir. 1. Yönetmelik hükümlerine göre karekodun ürünler üzerine 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanması mecburidir.
2. İlaç Takip Sistemi de 01.01.2010 tarihinde çalışmaya başlayacak ve ilaçlar bu tarihten itibaren piyasaya verilmeye başlanacaktır.
Ülkemizde tüm ilaçlar 01.01.2011 tarihinden itibaren karekodlu olarak satılacaktır.
Karekod; BTÜ Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğine göre; 1. ilaçlar, 2. Ara ürünler, 3. Tıbbi besin destekleri üzerine konulacaktır. Tıbbi cihazlar ve Majistral ilaçlar kapsam dışındadır.
Serumlar (periton diyaliz solüsyonları, tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere), radyofarmasötikler, sıfır dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile alerji aşıları gibi kişiye özel üretilmiş ilaçlar 01/01/2011 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.
İTS bir ilaç güvenliği aracı olarak tasarlanmış olduğu için karekod; ürünler ve hastane ambalajlı ürünler üzerine konulacaktır. Tanıtım numuneleri üzerine karekodun konulması mecburi değildir.

İTS Kapsamı;
İlaçlar, geri ödemeye tabi ara ürünler ve geri ödemeye tabi beslenme ürünleridir.

İTS’nin amaçları;
Farmakovijilans,
Sahte ilaçlardan ve sahte ambalajlardan korunma,
Politika oluşturmaya esas olarak veri oluşturma.
Artı faydalar.

İTS mali konularda bilgi talep etmemektedir.

İTS piyasadaki var olan parametreleri değiştirmemekte, ürünlerin iade edilmesini veya takas edilmesini, mal fazlası uygulamalarını ve diğer hiçbir ticari konuyu düzenlememekte ve değişiklik önermemektedir.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili terim ve kavramlar

GS1 : GS1 (Global Standards One-Dünyada Tek Standart Birliği), başta tanımlayıcılar olmak üzere, bir çok konuda “dünyada tek standart” belirlemeyi amaçlayan bir kuruluştur. Merkezi Brüksel’dir. GS1, firmalar, dernekler ve kamu otoritelerinden katılımcılarla düzenlediği oturumlarda bir konuyu inceleyip ve orada oluşan kanaate göre karar alan uluslar arası bir organizasyondur. Dünyadaki birçok organizasyon ile ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yürütür. Barcodes, eCom, GDSN, EPCGlobal gibi servisleri ve çözümleri bulunmaktadır. Bu projeler yine her ülkenin, her firmanın kendi ihtiyaçlarına göre kullanabileceği standartlar belirler. Genel olarak, organizasyonun www.gs1.org web sitesinden bilgi alınabilir. Ülkemizde de GS1 TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından temsil edilmektedir. GS1 Türkçe sitesi: http://www.gs1tr.org/ veya http://gs1.tobb.org.tr ‘dir.

Datamatrix: Datamatrix, kare yada dikdörtgen şekillerde basılabilen 2 boyutlu bir barkoddur. Koyu ve açık renkli noktalar ve bu noktaları çevreleyen bir çizgi ile oluşturulan bir şekildedir.
İçerdiği veriye göre çeşitli boyutlarda oluşturulur.


Datamatrix bir data taşıyıcı ve bir data yapısı içerir. Data taşıyıcı, datamatrix’in taşıdığı verinin otomatik olarak ve kolayca okunmasını sağlayan ve veri içeriğinin tanınması için kullanılan sembolerdir. Data taşıyıcı ECC200 standardında olmalıdır. GS1, verinin uygulama özelliklerini tanımlayarak GS1 Datamatrix standardını oluşturmuştur. GS1 Datamatrix alanlar ve bu alanların içerdiği veriler, ortamdan bağımsız olarak birlikte değerlendirilebilir. Bu yapıyı bir veri tabanı yapısına benzetebiliriz.

Karekod : Datamatrix kelimesi yerine ülkemizde kullanılan isimdir. Karekod kelimesi ilk defa Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzu’nda yer almıştır.

GLN : (Global Location Number, Küresel Yer Numarası) . Barkod otoritesi GS1 tarafından bir yeri dünya ölçeğinde tanımlamak için kullanılan bir numaradır. GLN kullanımı ülkemizde de kabul edilmiş ve İTS içinde tüm yer tanımlamaları için kullanılması planlanmıştır. Bu numara, Türkiye’de ilaç üreticileri ve ithalatçılarının kendileri tarafından, TOBB tarafından verilen üyelik numarasına bağlı olarak belirlenmektedir. İlaç Takip Sisteminde, üreticilerin kendi ürettikleri numaralar kabul edilecek, ecza depoları, eczaneler, hastaneler ve geri ödeme kurumları için TOBB tarafından Sağlık Bakanlığı için ayrılmış bir alandan, numara verilecektir. GLN numarası UBB tarafından verilen “Tekil Tanımlayıcı” ve SGK tarafından verilen “Eczane ID”den farklı bir numaradır.

GTIN: (Global Trade Identification Number, Küresel Ticari Tanımlama Numarası) : Ülkemizde “barkod numarası” olarak bilinen, ticari ürünlerin tanımlanması için kullanılan numaradır. Ülkemizde GTIN numarası ürünlerde 13 hane olarak kullanılmaktadır. Ancak karekod uyumu kapsamında yapılan değişiklikle ilaç üzerindeki karekod içerisinde GTIN numaraları başlarına “0” getirilerek 14 hane olarak kullanılmaktadır.

Sıra Numarası: (Serial Number) Karekod içeriğinde bulunur. Sıra numarası, aynı çeşit üründe, her bir ürüne verilen, diğerinden farklı, tekil bir numarayı ifade eder. Bir ürün için kullanılan sıra numarası, aynı çeşit üründe bir daha kullanılamaz. Karekod içinde sıra numarası değişken uzunlukta olup en fazla 20 karakter uzunluğunda, ruhsat/izin sahipleri tarafından benzersiz olarak ve artan şekilde belirlenir. Ancak artan şekilde olmakla birlikte sıra numaralarının birbirini izlemesi zorunlu değildir, aralarında boşluklar olabilir ve bu boşluklar için bir kural belirlenmemiştir. Sıra numaraları randomize olarak belirlenmez ve şifrelenmez. Şifrelenirse bile bu şifreler sadece üreticiyi ilgilendirir. Karekod içinde 21 uygulama tanımlayıcısı ile gösterilir. Sıra numarası literatürde bir “serial” numaradır ancak eski söylemdeki “seri numarası” ile karışmaması için bu isim verilmiştir.

Parti Numarası: Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan numaradır. Beşeri Tıbbi ürünlerde eskiden “Seri Numarası” olarak kullanılan numara, yeni sistemde “Parti Numarası” olarak ifade edilmektedir. Parti Numarası değişken uzunlukta olup en fazla 20 karakter uzunluğundadır, karekod içinde 10 Uygulama Tanımlayıcısı ile gösterilir.

Web Servisi: Web servisleri web ortamında yayınlanabilen, aranıp bulunabilen ve çağrılarak erişilebilen modüler uygulama fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlarla değişik kurumsal iş süreçleri gerçekleştirilmektedir. İTS süreçlerinde de web servisleri yazılımların konuşturulması ve veri aktarılması için kullanılmaktadır. Web servisleri web sayfalarından farklıdır.

Bildirim: Üretici, ithalatçı, ecza deposu veya eczane gibi göndericiler tarafından sisteme veri aktarımı yapılmasıdır. İTS sistemi bildirimler için birer geri dönüş sağlar. Bildirim tipleri ve içerikleri İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu’nda, bildirim yapıları Web Servisleri Kılavuzu’nda belirlenmiştir.

Koli Etiketi: Yönetmelik hükümlerine göre, Barkod Uygulama Kılavuzu’nda taşıma birimlerinde kullanılacak sıra numarası tanımlanmıştır. Buna göre, her taşıma birimini tekil tanımlayan bir numara bulunacaktır. Koli etiketi bu numaraları taşıyan bir etikettir. Üzerinde koliye ait GTIN ile birlikte koliyi tekil tanımlayan sıra numarası bulunur. Üretici, ithalatçı, ecza deposu veya başka birimler bu numarayı belirlenen standartlara uygun şekilde tasarlayabilirler.

SSCC: (Serial Shipping Container Code) GS1 tarafından taşıma ambalajları için tasarlanmış ve kuralları belirlenmiş bir kod sistemidir. Koli etiketlerinde kullanılacak sıra numarası yerine SSCC kodu kullanılabilir. Özellikle ihracatçıların kullandığı bu kod ülkemizde de geçerliliğe sahiptir.

RFID: (Radio Frekans Identification) Barkodlar yanında, elektronik bir yöntemle veri alış-verişi yapılabilen mini nodelardır. Silikon bir yonga ve antenden oluşan bu birimler, bir etikete uygulanarak, çeşitli ürünler üzerine konulabilir. Ülkemizde de kolilerin takibi ve ısı izlemesi açısından kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.


Bilgi arşivimizde yer almasını istediğiniz içerikler için lütfen bize mail atınız. Elinizdeki dökümanları diğer eczacılar ve eczacı adayları ile paylaşarak bilgi veritabanımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

:: FORUM ::


:: GOOGLE ARAMA ::

Üye Girişi
Kullanıcı Adı:
Bilgi Arama
NÖBETÇİ ECZANELER


:: ECZACI ODALARI ::


Eczane Bağlantıları
Sponsor Bağlantılar
Anasayfa