eczane
eczacı
Eczaneler İçin Gerekli Bilgiler
• SGK Sağlık Uygulama Tebliği
• Terimler Sözlüğü
• İlaç Takip Sistemi İTS
• Medula Reçete Provizyon Sistemi
• Yeni İlaçlar
• Tıp ve Eczacılık Fakülteleri
• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği
• Türk Eczacıları Birliği Kanunu
• Reçetelerde Kullanılan Fransızca Kelimeler
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
• Kozmetik Kanunu ve Yönetmelik
• 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
• Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar
• Kontrole Tabi İlaçlar
• Yeşil Reçeteli İlaçlar
• Kırmızı Reçeteli İlaçlar
• Kurum Sözleşmeleri
• Eczane Açılış İşlemleri
• İstatistikler
 

Eczacı Rehberi Medula Reçete Provizyon Sistemi

Medula Reçete Provizyon Sistemi

MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

SGK ile sözleşmesi olan eczanelerin sigortalı/hak sahiplerine ait reçeteleri faturalandırması ve SGK tarafından eczanelere geri ödemenin yapılması amacına yönelik MEDULA sistemi ile entegre çalışacak bir alt yapıyı oluşturmak üzere “MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi” geliştirilmiştir. Sisteme erişim Internet Explorer web tarayıcınızın adres çubuğunda şu adres yazılarak yapılır: https://medeczane.sgk.gov.tr/eczane/login.jsp Bu sisteme eriştiğiniz takdirde “MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi” uygulamasının ana sayfası aşağıdaki gibi ekrana gelecektir:

“MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi” uygulamasının ana sayfası üzerinde “Kullanıcı Adı” ile “Parola” (mevcut eczane provizyon sistemine girişte kullanılmakta olan) bilgilerini ve ayrıca ekran üzerinde görüntülenen “Güvenlik Anahtarı” bilgisini yazıp “Giriş Yap” butonuna basarak sisteme giriş yapılır:
3

Ardından “MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi” uygulamasının ana menü seçeneklerini ve varsa duyuruları da içerecek şekilde ana ekranı görüntülenir:

Menü, uygulama içerisinde yapılabilecek bütün işlemler için seçenekler sunar. Yapılması istenen işlem için ilgili butona tıklanarak işlem ile ilgili

ekrana geçilir. Ekranın sol üst köşesinde sisteme giriş yapan aczaneye ait “Eczane Adı” ve “Kodu” bilgisi görüntülenmektedir. UYARI: Uygulamanın sunmuş olduğu işlemler üzerinden herhangi bir yazıcı çıktısı alabilmesi için kullanıcının makinasında “Adobe Reader” yazılımı kurulu olmalıdır.

2. REÇETE İŞLEMLERİ a. Reçete Giriş
Sigortalı/ haksahiplerine ait reçetelerin girişi aşağıdaki ekran kullanılarak yapılır.

Sistem, “Reçete Tarihi” ve “İlaç Alım Tarihi”ni (içinde bulunulan günün tarihi) otomatik olarak getirmektedir. Ekranda yanında (*) bulunan alanlar bilgi girilmesi zorunlu olan alanlardır. Sigortalı/Haksahibinin, “T.C. Kimlik Numarası” girilip “Kapsam Türü” ve “Sigortalı Türü” seçildikten sonra, reçete üzerinde yazılmış olan aşağıda tanımlı alanlara giriş yapılıp “Kaydet” butonuna basılır. UYARI: Reçetenin bu bilgilerini düzeltmek için reçete silmek gerekmiyor olup, uygulama düzeltme imkanı vermektedir. Reçete No: Reçetenin kaydını takiben sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ilgili reçeteye ait numaradır. Medula Takip No: Zorunlu alan olmayıp,reçete Medula Kapsamında olan bir Sağlık Tesisi tarafından düzenlenmiş ise girilebilir.

Protokol No: Reçeteyi düzenleyen Sağlık Kuruluşu/Kurumu tarafından verilen ve reçete üzerinde yer alan numaradır. Reç. Sah. Cep Tel.: Reçete sahibinin varsa cep telefonu numarasıdır. Reçete Tarihi : Sağlık Tesisinin düzenlemiş olduğu reçetenin üzerinde yazılı olan tarihtir. Sistem günün tarihini bu alana otomatik olarak taşımaktadır. Kullanıcı gerektiği durumlarda tarihi değiştirebilmektedir. (Sistem tarihinden daha ileri bir tarih girilemez.) İlaç Alım Tarihi: Serbest eczane tarafından Sigortalı/Haksahibine ilacın veriliş tarihidir. Sistem günün tarihini otomatik olarak bu alana taşımaktadır. Kullanıcı gerekli durumlarda tarihi değiştirebilmektedir. (Sistem tarihinden daha ileri bir tarih girilemez.) Tesis Kodu : Reçeteyi düzenleyen Sağlık Tesisinin sistem tarafından tanımlanmış olan kodudur. Kullanıcı tesis kodunu bilmiyor ise alanın yanında bulunan “Ara” butonunu tıklayarak, ekrana gelmiş olan “Şehir”, “Tesis Türü”, “Tesis Adı”(girilmesi zorunlu değildir) bilgilerini girerek arama yapıp, reçete üzerinde tanımlı olan sağlık tesisini sorgu sonucu gelen listeden seçerek bu koda erişebilmektedir.

UYARI: Sağlık ocakları sistemde kayıtlı olduğundan reçeteyi düzenleyen sağlık ocağı ise kaydının sorgulanıp listeden seçilmesi gerekmektedir.
7

Bulunamayan kayıtları ise bağlı bulunduğunuz Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir. Anlaşmalı Bölümler butonu: SGK ile “Tesis Kodu” bilgisi girilen Özel Sağlık Tesisi arasında anlaşma yapılan bölümlerin görüntülenmek istendiğinde kullanılacak olan butondur. Uygulama, anlaşmalı bölümler üzerinden kontrol yapmamaktadır, anlaşmalı bölümleri bilgi amaçlı ekran üzerinde göstermektedir.

Reçete Türü : Sağlık Tesisi tarafından düzenlenmiş olan reçetenin türüdür. “Kırmızı”,” Yeşil”, “Mor”, “Turuncu” reçeteler için kullanıcı tarafından mutlaka seçilmesi gerekmektedir. Reçete Alt Türü: Sağlık Tesisi tarafından düzenlenmiş olan reçetenin alt türüdür. “Yatan”, “Taburcu”, “Günübirlik”, “Acil” reçeteleri için kullanıcı tarafından mutlaka seçilmesi gerekmektedir. Hasta Türü: Haksahibi; “Gazi”, “İş Kazası” veya “Meslek Hastalığı” kapsamında ise bunlardan birinin mutlaka seçilmesi gerekmektedir. Doktor Tescil No: Reçeteyi düzenleyen hekim/diş hekiminin Diploma Tescil Numarası bilgisidir. Bu bilgi girilip “Ara” butonuna tıklandığında doktora ait aşağıdaki diğer bilgiler sistemde kayıtlı ise otomatik olarak ekrana gelmekte olup, 1 Mart
8

2010 tarihi itibari ile 1. Basamak ve TSK sağlık hizmeti sunucuları dışındaki sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen reçetelerde bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Doktor Tescil No bilgisi girilmeden “Ara” butonuna tıklandığında ise reçetenin düzenlendiği sağlık tesisinde (ekran üzerinde “Tesis Kodu” girildiği takdirde otomatik sorgu ekranına gelmekte olup) çalışan doktorlar içerisinden ad veya soyad bilgisi ile doktor ayrıca sorgulanabilmekte, gelen sonuç listesinden seçilen doktorun bilgileri otomatik olarak reçete giriş ekranına gelmekte ve 1 Mart 2010 tarihi itibari ile 1. Basamak ve TSK sağlık hizmeti sunucuları dışındaki sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen reçetelerde bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

Sistemde kayıtlı olmayan 1. Basamak ve TSK sağlık hizmeti sunucularında çalışan doktorların bilgileri ise zorunlu manuel olarak doldurulacak olup, 1 Mart 2010 tarihi itibari ile diğer sağlık hizmeti sunucularında çalışan doktorların sistemde kaydı yok ise reçete girişine izin verilmeyecektir. UYARI: Reçetedeki doktor bilgileri esas olup, aksi takdirde kesinti sebebidir. Doktor Diploma No: Reçeteyi düzenleyen Doktorun Diploma numarası
9

Doktor Adı/Soyadı: Reçeteyi düzenleyen Doktorun adı ve soyadı bilgisidir. Doktor Branş: Reçeteyi düzenleyen Doktorun branşı olup kullanıcı tarafından seçilmelidir. Sertifika: Reçeteyi düzenleyen Doktorun “Hemodiyaliz” ya da “Aile Hekimliği” sertifikası var ise seçilmelidir. Teşhisler butonu: Sisteme kaydedilmek istenen ilaç, eğer SUT kurallarına göre teşhise bağlı ödeniyor ya da teşhise bağlı olarak farklı ödeme kuralları uygulanıyor ise bu buton tıklanarak açılan ekrandan uygun teşhis seçilerek “Ekle” butonuna basılmalıdır. Yanlış seçilen teşhis ise “Sil” butonu tıklanarak silinmelidir.

UYARI: Doktorun uzmanlık alanını ekran üzerinden girdikten sonra sistem bunu otomotik olarak algılamakta ve kontrol etmekte olup, konu ile ilgili çalışmalar halen devam etmekte olduğundan “Teşhisler” bölümünden 206, 213 ve 225 kodları zaman içerisinde zorunluluktan çıkarılacaktır. Karekodlu Reçete: Bir reçete içerisinde ilaçlardan en az biri karekodlu ise, bu seçenek uygulama tarafından otomatik işaretlenir (bkz.Karekod Uygulaması) Barkod : Reçetede yazılı ilacın barkodu olup, barkod okuyucu ile bu alana okutulur ya da manuel yazılır. Ara butonu: Reçetede yazılı ilacı adının en az ilk 3 karekteri ile sorgulayıp gelen listeden seçmek için “Ara” butonu kullanılır.
10

Adet: Reçete üzerinde kayıtlı olan ilacın kutu adedi bilgisidir. Doz: Reçete üzerinde kayıtlı olan ilacın dozu bilgisidir. Periyot: Reçete üzerinde kayıtlı olan ilacın hangi periyotlarda ( hafta, ay, …,v.b.) verileceği bilgisidir. Ekle butonu: Kullanıcı tarafından reçete üzerindeki ilaca ait bilgiler (Barkod, İlaç Adı, Adet, Doz, Periyot) girildikten sonra “Ekle” butonu tıklanarak kaydedilmelidir.(Reçetedeki her ilaç için ayrı ayrı yapılmalıdır.) UYARI: Adet, Doz ve Periyot bilgisi girilmeyen ilaç için uygulama otomatik Adet:1, Doz: 1x1, Periyot:1 Gün bilgisi ile ilacı eklemektedir. Özel Durum butonu: Seçilen ilaca ait prospektüs dışı kullanımlar için Sağlık Bakanlığı tarafından kişiye özel verilen izinleri (Endikasyon dışı, yaş, doz, cinsiyet, …,v.b.) tıklandığında gelen listeden seçmek için kullanılan butondur.

11

Eşdeğer butonu: Reçetede yazılı seçilen ilaç yerine eşdeğeri verildiği durumlarda kullanılır.

İlaç Bilgi butonu: Seçilen ilacın sistemde kayıtlı bilgilerine (geri ödeme koşullarına) yukarıdaki ekran üzerinden ulaşmak için kullanılan butondur.

12

Yeni butonu: Seçilen ilacı ilaç listesine henüz eklemeden önce eklemekten vazgeçmek için bu buton tıklanır. Rapor Seç butonu: Reçete üzerinde raporla ilişkilendirilmesi gereken ve daha önce sisteme girilmiş olan raporları seçmek için bu butona tıklanır. İlaçla ilgili raporlar ekrana “Tamam” butonu tıklanır. geldiğinde uygun raporlar seçilerek

Tedavi Şeması butonu: Reçete üzerinde Tedavi Şeması girilmesi zorunlu ilaç var ise bu buton tıklanır. Açılan ekrandan bilgiler girildikten sonra

13

“Tamam” butonu tıklanır. Tekrar “Reçete Giriş” ekranına dönmek için “Geri Dön” butonu tıklanmalıdır.

Majistral İlaç butonu: Reçete üzerinde Majistiral İlaç var ise bu ilaçların girişi bu buton tıklandıktan sonra açılan ekrandan yapılmalıdır.

Majistral ilacın bilgileri girildikten sonra eğer ilaç raporlu ise “Rapor Seç” butonuyla hak sahibinin majistralle uyumlu raporları getirilir. İstenen rapora tıklanarak rapor majistral ilaca eklenir.

14

Hak

sahibinin

majistralle

uyumlu

raporları

yok

ise

“Rapor

Görme/Kaydet” butonuna tıklanarak gelen ekran üzerinden yenisi kaydedilir. “Ekle” butonuyla girilen majistral ilaç reçetenin ilaç listesine eklenir. Majistral ilaçta değişiklik yapılmak istendiğinde reçete giriş ekranında majistral ilacın üstüne tıklanarak kaydedilmiş olan majistral ilacın bilgileri görüntülenir. Değişikliklerin geçerli olması için mutlaka “Ekle” butonuna tıklanarak reçeteye geri dönülmesi gerekmektedir. “Yazdır” butonuyla girilen majistral ilacın dökümü alınır. Muayene Katılımları Dönemsel İşleme Alınsın: Reçete sahibinin ödeyeceği muayene katılım ücretleri dönemsel işleme alınacak ise, bu seçenek işaretlenerek reçete kaydedilir. Yeni Reçete butonu: “Reçete Giriş” ekranından çıkmadan yeni bir reçete girişi yapabilmemizi sağlar. İlaç Listesi butonu: Sigortalı/Haksahibinin daha önceden almış olduğu ilaçların listesini görüntüleyen başka bir ekrana geçilir.

15

UYARI: Eski eczane provizyon sistemi üzerinden kaydedilmiş ilaçların “Reçete No” bilgisi listede “YOK” olarak belirtilmektedir. Tüm ilaçların listedeki “Bitiş Tarihi” bilgisi ilacın hasta tarafından en son kullanıldığı tarihi belirtmektedir. Bu ekran üzerinden ”Reçete Giriş” ekranına dönmek için “Geri Dön” butonunun tıklanması gerekmektedir. Rapor Görme/Kaydet butonu: Sigortalı/Haksahibine ait daha önceden sisteme kaydedilen raporları görüntülenir. Detay bilgilerinin görüntülenmesi için ilgili kaydın üzerine gelip tıklanması gerekmektedir.

16

Ayrıca bu ekrandan “Yeni Kayıt” butonu tıklanarak yeni rapor girişi yapılabilmektedir.

17

b. Karekodlu Reçete Giriş
Karekodlu reçete girişi uygulamada üç aşamada gerçekleştirilmektedir: 1. Aşama Reçete Giriş Reçete bilgileri MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi uygulamasının reçete giriş ekranı üzerinden kaydedilir. Reçete girişi sırasında en az bir tane karekodlu ilaç okutulur ise “Karekodlu Reçete” alanı sistem tarafından otomatik olarak işaretlenir. ÖNEMLİ NOT: 2010/11 sayılı genelgenin 2.4 nolu maddesinde açıklandığı üzere “Yönetmeliğe uygun olarak ambalajlanan ve dış ambalajında karekod bulunduğu için fiyat kupürü üzerinde “karekodlu”, “karekodludur” gibi ibarelerle fiyat kupürü iptal edilmiş ürünler, İTS’ye firmalar tarafından kaydedilmeyip, bu ürünler 01/04/2010 tarihine kadar fiyat kupürü, karekod ve barkodları kesilip reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilecektir.” Bu şekilde ambalajlanmış ilaçların karekod bilgileri okutulmayacak, barkod bilgisi (manuel girilerek ya da “Ara” butonu tıklanarak gelen ekranda ilaç adından sorgulanıp seçilerek) reçeteye kaydedilecektir.

18

Reçete SUT Uygunluk Kontrolü Kaydedilmiş olan reçetenin öncelikle sağlık hizmetinden yararlanan kişi için müstahaklık kontrolü yapılır. Ardından girilen ilaçların hastaya verilip verilemeyeceği ile ilgili SUT kontrolleri yapılır. Tüm kontrollerden başarılı bir şekilde geçilir ise reçete kaydedilir ve eczaneye bir reçete kayıt numarası ve fiyat bilgisi döndürülür. “İTS Karekod İşlemleri” butonuna basılarak bir sonraki aşamaya geçilir.

19

2. Aşama Karekod Bilgisi Kontrolü (Satış Bildirimi) “Reçete Giriş” aşamasında henüz karekod bilgisi okutulmamış karekodlu ilaçların karekod bilgileri ekran üzerinden okutulur. MEDULA-Reçete Provizyon Sistemi uygulaması bu karekodlu ilaç bilgilerini İEGM web servislerini kullanarak İEGM’ye bildirir. Web servisinden dönen olumlu ya da olumsuz sonucu reçete giriş ekranında gösterir.

20

“ITS Satış Bildirimi” butonu kullanılarak karekodlu ilaç bilgileri İEGM’ye bildirilir.

ITS bildirimi başarılı olan ilaçlar için “Geri Dön” butonu kullanılarak reçete giriş ekranına dönülür.
21

3. Aşama Satış Onay Bildirimi Eczane daha önceden kaydetmiş ve İEGM’ye satış bildirimi yapmış olduğu reçeteyi uygulama üzerinden “Karekod Sonlandır” butonuna basarak İEGM‘ye satış onayının yapılmış olduğunu bildirir. İEGM istenen reçete kayıt numarasına ait kendisinde kayıtlı ilaçların karekodlarını geri iadesini engellemek için kendi sisteminde kilitleme yapar ve bu karekod bilgilerini cevap olarak SGK’ya döndürür.

22

Karekodlu ilaç giriş ve kesinleştirme işlemi böylece tamamlanmıştır. ÖNEMLİ NOT: Karekodlu reçete silinmek istendiğinde veya reçetedeki herhangi bir karekodlu ilaç reçeteden silinmek istendiğinde; Öncelikle “Karekod Sonlandırma İptal” butonu ile sonlandırma iptal edilir.

23

Daha sonra “İTS Karekod İşlemleri” butonu kullanılarak “Karekod İşlemleri” ekranına geçilir.

“İTS Satış Bildirimi İptal” butonu ile İTS satış bildirimi iptal edilir.

İTS bildirim iptalinden sonra artık reçete giriş ekranından reçete silinebilir ya da reçeteden karekodlu ilaç silinebilir.
24

c. Reçete Listesi
Sisteme kaydedilmiş olan reçeteleri görüntülemek için aşağıdaki ekran kullanılır.

Fatura Türü: Kurum tarafından belirlenen gruplara ayrılmış ve daha önceden sisteme girilmiş olan faturaların türüdür. Kullanıcı tarafından seçilmesi gerekmektedir. Dönem: Görüntülenmesi istenilen faturaya ait dönem bilgisidir. Sorgula butonu: “Fatura Türü” ve “Dönem” bilgisi seçildikten sonra bu buton tıklandığında ilgili dönem faturasının durumu görüntülenir.

Daha sonra ilgili kaydın üzerine gelip tıklandığında Reçete listesi ekranda görüntülenir.

25

Buradan istenilen reçete üzeri tıklanarak görüntüleme ve düzeltme amaçlı seçilebilir. Fatura sonlandırılmış ise kullanıcı reçete üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. Geri butonu: Reçete listesi üzerinde sayfa bazında geri gitmek için tıklanır. İleri butonu: Reçete listesi üzerinde sayfa bazında ileri gitmek için tıklanır. Yazdır butonu: Reçete listesi dökümünün alınmasını sağlar.

26

d. Reçete Listesi (Günlük)
Sisteme kaydedilmiş olan reçeteleri günlük bazda görüntülemek için aşağıdaki ekran kullanılır.

Fatura Türü: Kurum tarafından belirlenen haksahibi gruplarına ait fatura çeşitlerini gösterir Dönem: Görüntülenmesi istenilen faturaya ait dönem bilgisidir. Sorgula butonu: “Fatura Türü” ve “Dönem” bilgisi seçildikten sonra bu buton tıklandığında ilgili dönem faturasının durumu görüntülenir.

İlgili dönem kaydı tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenir. Daha sonra görüntülenmesi istenen günün tarihi seçilerek sorgula butonu tıklanarak, seçilen güne ait reçeteler ekranda görüntülenir.

27

28

e. Reçete Sorgu
Sisteme kaydedilmiş olan reçetenin görüntülenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Reçete sorgulaması “Reçete Numarası” veya “T.C. Kimlik No” üzerinden yapılabilmektedir.

Reçete Numarası üzerinden yapılan sorgulamada, “Reçete Numarası” alanına görüntülenmek istenen reçetenin (sistem tarafından üretilen) numarası girilip “Sorgula” butonuna tıklanır. Sorgulama sonucunda ilgili reçete otomatik olarak ekrana gelir.

29

T.C. Kimlik No üzerinden yapılan sorgulamada ise, T.C. Kimlik No alanına Sigortalı/Haksahibinin T.C. Kimlik numarası girilip “Sorgula” butonuna tıklanır. Sigortalı/Haksahibine ait reçeteler arasından görüntülenmek istenen reçete seçilir.

Fatura sonlandırma işlemi henüz yapılmamış ise reçete üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

30

f. İade Reçete
İade reçeteleri Kurum’a geri göndermek için kaydetmek, geri göndermekten vazgeçmek ve posta alındı tarihi bilgsini girmek için bu ekran kullanılmaktadır. Tüm içerikten / mevzuattan iade reçete işlemleri “Döküm No” (fatura sonlandırma işlemi yapıldıktan sonra sistem tarafından üretilen numara) bilgisi girilip “İçerikten İade Sorgu” butonu veya “Mevzuattan İade Sorgu” butonu tıklanarak yapılmaktadır.

İade reçeteleri kaydedebilmek için öncelikle mutlaka posta alındı tarihi bilgisi “Döküm Numarası” girildikten sonra ‘İade Posta Tarihi’ butonu tıklanarak gelen ekran üzerinden kaydedilmelidir.

Bu ekranda “Posta Tarihi”, iade reçetelerin Kurum tarafından postaya

31

verildiği tarihi belirtir ve “Posta Alındı Tarihi” olarak bu tarihten öncesi bir tarih girilemez. İçerikten İade Sorgu butonu: İçerikten iade reçeteleri Kurum’a geri göndermek veya göndermekten vazgeçmek için “Döküm No” bilgisi girildikten sonra “İçerikten İade” butonu tıklanmalıdır.

Gelen ekran üzerinden içerikten iade reçetesini kaydetmek için listeden seçip tıklanmalı, vazgeçmek için ise seçip “Seçilen Reçetenin Kaydını İptal Et” butonuna basılmalıdır.

32

Gelen bu ekran üzerinden iade reçeteleri kaydettiğinizde (listenin “Tekrar Kaydedildi” sütunundaki bilgisi “Evet” olduğunda) aynı reçete numaralı ikinci reçete kaydı oluşmaktadır. Hatalı kaydedilen reçete silindiğinde (listenin “Tekrar Kaydedildi” sütunundaki bilgisi “Hayır” olduğunda) ise ikinci reçete kaydı silinmekte olup, orijinal (Serbest eczacının Kuruma ilk gönderdiği hali ile) reçetede herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Kaydedilen içerikten iade reçetesini Kuruma tekrar göndermek üzere kullanıcı “Fatura Sonlandırma” ekranı üzerinden reçetenin ilgili olduğu dökümün fatura türüne ait “İçerikten İade” alt türünü seçerek sonlandırma yapmaktadır. Sistem bu durumda orijinal döküm no ile ilişkilendirip yeni bir döküm numarası üretmektedir.

33

Mevzuattan İade Sorgu butonu: Mevzuata uymaması durumunda iade edilen reçeteleri Kurum’a geri göndermek veya göndermekten vazgeçmek için “Döküm No” bilgisi girildikten sonra “Mevzuattan İade” butonu tıklanmalıdır.

Seçilen Reçeteleri Kaydet butonu: Mevzuata uygunsuz durumların Serbest eczane tarafından düzeltilip Kuruma geri gönderileceğini belirtmek üzere ilgili reçete kaydı liste üzerinden seçilip (satır başındaki kutucuk işaretlenip) bu buton tıklanır. Kaydedildiğinde (listenin “Tekrar Kaydedildi” sütunundaki bilgisi “Evet” olduğunda) aynı reçete numaralı ikinci bir reçete kaydı oluşmaktadır.

Kaydedilen mevzuattan iade reçetesini Kuruma tekrar göndermek üzere kullanıcı “Fatura Sonlandırma” ekranı üzerinden reçetenin ilgili olduğu dökümün fatura türüne ait “Mevzuattan İade” alt türünü seçerek
34

sonlandırma yapmaktadır. Sistem bu durumda orijinal döküm no ile ilişkilendirip yeni bir döküm numarası üretmektedir. Seçilen Reçetenin Kaydını İptal Et butonu: Mevzuattan iade reçetesini göndermekten vazgeçmek için listeden seçip “Seçilen Reçetenin Kaydını İptal Et” butonuna tıklanmalıdır.

İade reçetesinin detay bilgilerinin sadece görüntülenmesi için listede reçete kaydının üzerine gelip tıklanması gerekmektedir. Mevzuattan iade edilen reçeteler üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılamadığı gibi silme işlemi de yapılamadığından gelen ekran üzerinde reçete bilgileri salt okunur görüntülenmektedir.

35

g. İlaç Bilgisi
Kurum tarafından geri ödemesi yapılan ilaçlara ait bilgilerinin görüntülenebilmesi için aşağıdaki ekran kullanılmaktadır.

“Barkod” veya “İlaç Adı”nın en az 3 karakteri girilip sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

“İlaç Listesi” bölümünde sorgulanan ilaç kaydı/kayıtları görüntülenir, ilaç seçilip tıklandığında ise ilaca ait bilgilerin görüntülendiği ekrana geçilir.

36

37

3. FATURA İŞLEMLERİ a. Fatura Sonlandırma
Serbest eczanelerin protokol yaptıkları Kurumlara ait faturalarını, sistemde tanımlı türüne (“A Grubu”, “A Grubu İçerikten İade”, “A Grubu Mevzuattan İade”, “B Grubu”, “B Grubu İçerikten İade”, “B Grubu Mevzuattan İade”, “Kan Ürünü”, “Kan Ürünü İçerikten İade”, “Kan Ürünü Mevzuattan İade”, “Yeşil Kart”, “Yeşil Kart İçerikten İade”, “Yeşil Kart Mevzuattan İade”, “Yeşil Kart Kan Ürünü”, “Yeşil Kart Kan Ürünü İçerikten İade”, “Yeşil Kart Kan Ürünü Mevzuattan İade”, “Yurtdışı İlaç”, “Yurtdışı İlaç İçerikten İade”, “Yurtdışı İlaç Mevzuattan İade”, “Yurtdışı İlaç Kan Ürünü”, “Yurtdışı İlaç Kan Ürünü İçerikten İade”, “Yurtdışı İlaç Kan Ürünü Mevzuattan İade”, “Şahıs Ödemeleri”) göre protokole uygun tarih aralığında sonlandırma yaptıkları ekrandır.

“Fatura Türü” ve ilgili “Dönem” seçilip “Sorgula” butonu tıklandıktan sonra sonlandırılmayı bekleyen faturaların listelendiği ekran gelmektedir.

Bu ekran üzerindeki listeden bir fatura seçilip tıklandığında ise “Fatura Numarası” ve “Fatura Tarihi” girilerek sonlandırılacak faturaya ait detay bilgilerinin de yer aldığı ekran gelmektedir.
38

Bu ekran üzerinden “Fatura Numarası” ve “Fatura Tarihi” girildikten sonra “Sonlandır” butonuna tıklanarak fatura sonlandırma işlemi tamamlanmaktadır.

Bu ekran üzerinden de “Yazdır” butonuna tıklanarak döküm listesi alınmaktadır.

39

b. Eski Fatura Sorgu
Serbest Eczaneler, Kuruma teslim etmiş oldukları eski tarihli faturalarına ilişkin bilgileri bu ekran aracılığı ile sorgulayabilmektedirler.

“Eski Fatura Sorgulama” ekranında, “Tüm Faturaları Listele” butonuna tıklanır ise Serbest Eczaneye ait tüm faturaların listesi görüntülenebilmektedir.

Döküm numarası üzerinden sorgulama yapılmak istendiğinde ise “Döküm Numarası” alanına sorgulanmak istenilen faturaya ait döküm numarası girilip “Sorgula” butonuna tıklanarak tek bir fatura sorgulanabilmektedir.

“Reçete Listesi” butonu tıklanır ise, sorgulanan faturaya ait reçetelerin listesi ekrana gelmektedir.

40

Geri butonu: “Eski Fatura Sorgulama” ekranında “Reçete Listesi” üzerinde sayfa bazında geri gitmek için tıklanır. İleri butonu: “Eski Fatura Sorgulama” ekranında “Reçete listesi” üzerinde sayfa bazında ileri gitmek için tıklanır. “Yazdır” butonu tıklandığında ise ilgili dönem faturasına ait döküm listesi çıktısı alınabilmektedir. “Detay Göster” butonu tıklandığında ise ilgili dönem faturasına ait detay (fatura numarası, tarih, fatura tutar, …,v.b.) bilgilerinin yer aldığı ekran gelmektedir.

41

c. İade/Kesinti Sorgu
Kuruma teslim edilmiş faturalar Kurum eczacıları tarafından kontrol edildikten sonra bu faturalara ait iade edilen veya kesinti yapılan reçeteler “Döküm No” bilgisi girilerek bu ekran üzerinden sorgulanabilmektedir.

“Döküm Numarası” girilerek “İadeler” butonuna tıklandığı takdirde Kurum eczacıları tarafından yapılan iadelerin listesi görüntülenmektedir.

“Döküm Numarası” girilerek “Kesintiler” butonuna tıklandığı takdirde Kurum eczacıları tarafından yapılan kesintilerin listesi görüntülenmektedir.

42

4. HAK SAHİBİ İŞLEMLERİ a. İlaç Sorgu
Kurumumuz Sigortalı/Haksahiplerinin kullanmış ya da halen kullanıyor olduğu tüm ilaçların listesine ulaşmak için aşağıdaki ekran kullanılmaktadır.

Kullanıcı, Sigortalı/Haksahibine ait “T.C. Kimlik Numarası” bilgisini girip “Kapsam Türü“ listesinden de sigortalılık türünü seçtikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayarak, aşağıdaki gibi “Kullanılan İlaç Listesi” ekranına ulaşabilmektedir.

43

Ekrandaki listenin hemen altında bulunan “Yazdır” butonu tıklandığında ise ekranda görüntülenen ilaç listesinin dökümü alınabilmektedir.

44

b. Rapor Sorgu/Giriş
Kurumumuz Sigortalı/Haksahiplerine ait sistemde kayıtlı rapor bilgilerinin görüntülenmesi ve yeni rapor giriş işlemi aşağıdaki ekran kullanılarak yapılmaktadır.

Kullanıcı, Sigortalı/Haksahibine ait “T.C. Kimlik Numarası” bilgisini girip “Kapsam Türü“ listesinden de sigortalılık türünü seçtikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayarak, aşağıdaki gibi “Rapor Listesi” ekranına ulaşabilmektedir.

45

Rapor Teşhis Parametreleri butonu: Raporların kullanım sürelerini belirleyen parametre bilgilerinin aşağıdaki ekranda olduğu gibi görüntülenmesini sağlar.

Yeni Kayıt butonu: Sigortalı/Haksahibine ait rapor bilgilerinin girişini yapmak üzere aşağıdaki “Rapor İşlemleri” ekranına geçmek için kullanılır.

46

Sistem, “Hak Sahibi Bilgileri”ni otomatik olarak ekrana getirmektedir. Bu ekranda yanında (*) bulunan alanlar bilgi girilmesi zorunlu olan alanlar olup, rapor kaydını tamamlamak için aşağıda tanımlı alanlara giriş yapılıp “Kaydet” butonuna tıklanır. Rapor Numarası: Raporu düzenleyen Sağlık Tesisince rapora verilen numaradır. Rapor Tarihi: Raporu düzenleyen Sağlık Tesisinin raporu düzenleme tarihidir. Protokol No: Raporu düzenleyen Sağlık Tesisinin muayene olan hasta için vermiş olduğu numaradır. Düzenleme Türü: Listeden seçilecek olup liste içeriği şunlardan oluşur; “Sağlık Kurulu Raporu”, “Uzman Hekim Raporu”.

47

Açıklama: Zorunlu alan olmayıp rapor içeriği bilgi, tetkik ve laboratuar sonuçlarının manuel kaydedileceği alandır. Tesis Kodu : Reçeteyi düzenleyen Sağlık Tesisinin sistem tarafından tanımlanmış olan kodudur. Kullanıcı tesis kodunu bilmiyor ise alanın yanında bulunan “Ara” butonunu tıklayarak, ekrana gelmiş olan “Şehir”, “Tesis Türü”, “Tesis Adı”(girilmesi zorunlu değildir) bilgilerini girerek arama yapıp, reçete üzerinde tanımlı olan sağlık tesisini sorgu sonucu gelen listeden seçerek bu koda erişebilmektedir.

UYARI: Sağlık ocakları sistemde kayıtlı olduğundan reçeteyi düzenleyen sağlık ocağı ise kaydının sorgulanıp listeden seçilmesi gerekmektedir. Bulunamayan kayıtları ise bağlı bulunduğunuz Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir. Rapora ait tanı/lar aşağıdaki bilgileri ile girilip “Ekle”nmesi gerekmektedir: Tanı: Rapor tanı bilgisinin girileceği alandır. Tanı Kodu : (ICD-10): “Tanı”nın ICD-10 kodu karşılığı olan bilgisinin girileceği alandır.

48

Bitiş Tarihi: Raporda süre belirtilmiş ise bitiş tarihinin girileceği alandır. Bu alan boş bırakılıp “Ekle” butonuna tıklandığı takdirde eklenen tanıya uygun bitiş tarihini sistem otomatik olarak kayda ekleyecektir. Raporu düzenleyen doktor/lar aşağıdaki bilgileri ile girilip “Ekle”nmesi gerekmekte olup Sağlık Kurulu raporlarında en az 3 hekim girişi yapılmadan rapor kaydına sistem izin vermez: Doktor Tescil No: Raporu düzenleyen hekimin Diploma Tescil Numarası bilgisidir. Bu bilgi girilip “Ara” butonuna tıklandığında doktora ait aşağıdaki diğer bilgiler sistemde kayıtlı ise otomatik olarak ekrana gelmekte olup, 1 Mart 2010 tarihi itibari ile 1. Basamak ve TSK sağlık hizmeti sunucuları dışındaki sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen raporlarda bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Doktor Tescil No bilgisi girilmeden “Ara” butonuna tıklandığında ise reçetenin düzenlendiği sağlık tesisinde (ekran üzerinde “Tesis Kodu” girildiği takdirde otomatik sorgu ekranına gelmekte olup) çalışan doktorlar içerisinden ad veya soyad bilgisi ile doktor ayrıca sorgulanabilmekte, gelen sonuç listesinden seçilen doktorun bilgileri otomatik olarak reçete giriş ekranına gelmekte ve 1 Mart 2010 tarihi itibari ile 1. Basamak ve TSK sağlık hizmeti sunucuları dışındaki sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen raporlarda bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

49

Sistemde kayıtlı olmayan 1. Basamak ve TSK sağlık hizmeti sunucularında çalışan doktorların bilgileri ise zorunlu manuel olarak doldurulacak olup, 1 Mart 2010 tarihi itibari ile diğer sağlık hizmeti sunucularında çalışan doktorların sistemde kaydı yok ise rapor girişine izin verilmeyecektir. UYARI: Rapordaki doktor bilgileri esas olup, aksi takdirde kesinti sebebidir. Doktor Diploma No: Raporu düzenleyen doktorun diploma numarasıdır. Doktor Adı/Soyadı: Raporu düzenleyen Doktorun adı ve soyadı bilgisidir. Doktor Branş: Raporu düzenleyen doktorun branşı olup kullanıcı tarafından seçilmelidir. Sertifika: Raporu düzenleyen doktorun “Hemodiyaliz” ya da “Aile Hekimliği” sertifikası var ise seçilmelidir. Kaydet butonu: Yukarıda tanımlı bilgiler girilip “Kaydet” butonu tıklanır ise ‘Rapor kaydı tamamlandı. Rapor takip numarası……..’ mesajı ekrana gelir. Kullanıcı, tanısı farklı olmak kaydıyla aynı rapor numarası ve rapor tarihi ile yeni tanı(rapor) kaydedebilmektedir. Herhangi bir reçete ile ilişkilendirilmemiş raporlar (sadece rapor kaydını yapan kullanıcı tarafından) üzerinde düzeltme ya da ekleme yapılabilmektedir.
50

Sil butonu: Kullanıcı, kendisinin kaydetmiş olduğu raporlardan hiçbir reçete ile ilişkilendirilmemiş olanları silmek için bu butonu kullanır. İşlem yapılmayan ya da herhangi bir reçete ile ilişkilendirilmemiş raporlar ise 24 saat sonra sistem tarafından otomatik silinmektedir.

51

Yeni Rapor butonu: Bu buton tıklandığında Sigortalı/Haksahibine yeni bir rapor eklemek için mevcut ekran temizlenerek getirilir.

52

c. Muayene Sorgu
Sigortalı/Haksahibine ait muayene ücretlerini görüntülemek amacıyla kullanılır.

Kullanıcı, Sigortalı/Haksahibine ait “T.C. Kimlik Numarası” bilgisini girip “Kapsam Türü“ listesinden de sigortalılık türünü seçtikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayarak, aşağıdaki gibi muayenelerin listelendiği “Muayene Detay Görüntüleme” ekranına ulaşabilmektedir.

53

5. MESAJ İŞLEMLERİ
SGK tarafından Serbest Eczaneye gönderilen mesajların görüntülenebildiği bölümdür.

Gelen Mesajın üzerine gelinip tıklandığında mesajın ayrıntısı görüntülenmektedir.

Cevap Yaz butonu: Kurum tarafından gönderilmiş olan mesaja cevap yazılması istendiğinde bu buton tıklanmalıdır. Ekranın alt tarafına mesaj yazmak için kutucuk açılmaktadır. Gönder butonu: Cevap olarak yazılmış olan mesaj bu buton tıklanarak Kuruma gönderilmektedir.

54

6. KULLANICI İŞLEMLERİ a. Şifre Değiştir
“Kullanıcı İşlemleri” grubu altında “Şifre Değiştir” menü seçeneği tıklandığı takdirde şifre değişikliği işlemi için aşağıdaki ekran gelir.

Bu ekran üzerinden “Eski Şifre”, ve de “Yeni Şifre” (iki kez olmak üzere) girilip, “Güncelle” butonuna tıklandığı takdirde, şifre değişmiş olur.

55

b. Bilgi Güncelleme
“Kullanıcı İşlemleri” grubu altında “Bilgi Güncelleme” menü seçeneği tıklandığı takdirde eczaneye ait bilgilerin güncellendiği “Bilgi Güncelleme” ekranı açılır.

56

c. Çıkış Yap
“Kullanıcı İşlemleri” grubu altında “Çıkış” menü seçeneği tıklandığı takdirde sistemden çıkılır, Kullanıcı Giriş ekranı açılır.


Bilgi arşivimizde yer almasını istediğiniz içerikler için lütfen bize mail atınız. Elinizdeki dökümanları diğer eczacılar ve eczacı adayları ile paylaşarak bilgi veritabanımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

:: FORUM ::


:: GOOGLE ARAMA ::

Üye Girişi
Kullanıcı Adı:
Bilgi Arama
NÖBETÇİ ECZANELER


:: ECZACI ODALARI ::


Eczane Bağlantıları
Sponsor Bağlantılar
Anasayfa