eczane
eczacı
Eczaneler İçin Gerekli Bilgiler
• SGK Sağlık Uygulama Tebliği
• Terimler Sözlüğü
• İlaç Takip Sistemi İTS
• Medula Reçete Provizyon Sistemi
• Yeni İlaçlar
• Tıp ve Eczacılık Fakülteleri
• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği
• Türk Eczacıları Birliği Kanunu
• Reçetelerde Kullanılan Fransızca Kelimeler
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
• Kozmetik Kanunu ve Yönetmelik
• 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
• Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar
• Kontrole Tabi İlaçlar
• Yeşil Reçeteli İlaçlar
• Kırmızı Reçeteli İlaçlar
• Kurum Sözleşmeleri
• Eczane Açılış İşlemleri
• İstatistikler
 

Eczacı Rehberi Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği

Yönetmelik No: 22613


(Resmi Gazete Yayim Tarihi: 16.04.1996 Sayi:
22613)
(Resmi Gazete Yayim Tarihi: 02.10.1995 Sayi: 22422)


(2 Ekim 1995 tarih ve 22422 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Türk
Eczacilari Birligi ve Eczaci Odalari Teskilat, Çalisma Usul ve Esaslarina
Dair Yönetmeligin adi ''''Türk Eczacilari Birligi Yönetmeligi'''' olarak
degistirilmistir. R.G: Tarih: 16 Nisan 1996 sayi:22613 Md.1)


BiRiNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar


Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeligin amaci 6643 sayili Yasanin 2 inci
maddesine göre Eczaci Odalari, Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divani ve
Büyük Kongreden olusan Türk Eczacilari Birliginin teskilât, çalisma usul
ve esaslari ile Birlik organ ve görevlerinin yetki, görev ve
sorumluluklarini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu yönetmelik Türk
Eczacilari Birligini olusturan Eczaci Odalari, Merkez Heyeti, Yüksek
Haysiyet Divani ve Büyük Kongre ile Eczaci Odasi ve Merkez Heyeti
Denetleme Kurullari ve ülke genelindeki eczacilari kapsar.
Hukuki
Dayanak
Madde 3 - Bu yönetmelik 6643 sayili Yasanin 4078 sayili yasa
ile degisik 39 uncu maddesinin h bendine göre
hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen:
T.E.B :
Türk Eczacilari Birligi''ni
Oda : Eczaci Odasi''ni
ifade eder.


iKiNCi BÖLÜM
Eczaci Odasi Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarinin
Çalisma Düzeni ve Görevleri


Tabii Üyelik
Madde 5 - Merkez Heyeti üyeleri bütün Eczaci Odalari
Genel Kurullarinda tabii üye olarak bulunabilirler. Ancak kayitli
bulunduklari Oda hariç diger oda Genel Kurullarinda hiçbir konuda oy
kullanamazlar.
Baskanlik Divani dahil hiç bir organda görev alamazlar.
Sadece görüsmelere katilip her konuda önerilerde bulunabilirler ve söz
alabilirler.


Genel Kurula Katilamayanlar
Madde 6- Eczaci Odalari Genel
Kurullarina mazereti nedeniyle katilamayanlar mazeretlerini oda genel
kurulu toplantisinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim
kuruluna yazili olarak bildirmek zorundadir. Bu süre içerisinde mazeret
bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para
cezalari 6643 Sayili Yasanin 49 uncu maddesi uyarinca tahsil edilir.

Olaganüstü Oda Genel Kurulu
Madde 7- Eczaci Odalarinin Olaganüstü
Genel Kurul Toplama ?ekilleri Asagida Belirtildigi Gibidir.
a) Yönetim
Kurulu Karari ile.
b) Üyelerin üçte birinin noter onayli yazili istegi
ile.
c) Yönetim Kurulu üye sayisi bosalmalar nedeniyle yedeklerin de
göreve getirilmesinden sonra üye tam sayisinin yarisindan asagiya düserse
oda genel kurulu mevcut yönetim kurulu üyeleri veya oda denetçileri veya
Merkez Heyetinin çagrisi üzerine, bir ay içersinde olaganüstü olarak
toplanir.
Olaganüstü Genel Kurula Çagri
Madde 8- Bu yönetmeligin 7
nci maddesinin (b) bendinde belirtilen usulde: üyelerin istekleri 30
günlük süre içersinde olmak kosuluyla Eczaci Odasina intikal eder etmez
Oda Yönetim Kurulu, 7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen durumda ise
mevcut Yönetim Kurulu üyeleri, oda denetleme kurulu veya Merkez Heyeti
yedi gün içersinde toplanarak olaganüstü kongre karari almak ve buna ait
tüm yasal islemleri tamamlayarak karar tarihinden itibaren en geç 1 ay
içersinde Genel Kurulu olaganüstü olarak toplantiya çagirmak zorundadir.
Bu süre içersinde çagrinin yapilmamasi halinde 7 nci maddenin (b) ve (c)
bendinde belirtilen kisilerin basvurusu üzerine odanin bulundugu mahallin
asliye hukuk mahkemesi oda üyeleri arasindan seçecegi 5 kisiyi oda
kongresini 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu seçimi yaptirmak üzere
toplamakla görevlendirir.
Olaganüstü Genel Kurul Gündemi
Madde 9-
Üyelerin üçte birinin istegi ile yapilan Olaganüstü Kongrelerin
gündemlerine bu üyelerin talep ettikleri gündem maddeleri de eklenir.
Gündemin ilani bundan sonra 6643 Sayili Yasa hükümleri uyarinca
yapilir.
Genel Kurul Divan Baskanligi
Madde 10- Olagan ve Olaganüstü
Eczaci Odasi Kongreleri, yoklamanin bitiminde; Eczaci Odasi Baskani, yoksa
Genel Kurulu toplantiya çagiranlari temsil eden kisi tarafindan açilir.
Daha sonra aday gösterilmek suretiyle bir baskan, bir baskan yardimcisi ve
iki yazmandan olusan baskanlik divani seçimi yapilir. Bu seçimlerde odanin
mührünü tasiyan oy pusulalari ile zarflar kullanilir. Oylarin tasnifi
genel kurula katilanlar arasindan kura ile belirlenecek üç kisilik bir
tasnif kurulu tarafindan yapilir.
Bu seçimlerde bir tek oy pusulasi
kullanilir ve bu oy pusulasina kongre divan baskanligi, baskan
yardimciligi ve iki yazman için gösterilen adaylarin ismi yazilir.
Her
bir görev için birden fazla isim yazili olan oy pusulalarinda ilk önce
yazilmis olan isme itibar edilir. Gizli oy ve açik tasnif esasina göre
yapilacak olan seçimin sonucu Kongreyi açan kisi tarafindan açiklanir ve
böylece Kongre Baskanlik Divani görevine baslar.
Görev Bölümü
Madde
11- Eczaci Odalari Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler seçimin
kesinlestigi tarihi izleyen 3 gün içersinde kongre baskani veya baskan
vekilinin daveti ile davet edenin baskanliginda ilk toplantilarini yaparak
6643 sayili yasanin 17 nci maddesi çerçevesinde görev bölümü yaparlar.
Görev bölümünden sonra oda baskanlari, kongre tarafindan diger organlar da
dahil olmak üzere seçilen tüm asil ve yedek üyelere
görevlerini ve
ayrica oy siralamalarini yazili olarak 15 gün içersinde bildirmeye
mecburdur. Bu konudaki bütün bilgiler ayni süre içersinde Merkez Heyetine
kongre tutanagi ile birlikte sunulur.
Yönetim Kurulu
Toplantisi
Madde 12- Eczaci Odalari Yönetim Kurullari en az onbes günde
bir defa baskan, onun bulunmamasi halinde Genel Sekreterin Baskanliginda
adi çogunlukla toplanir.
Kararlar üye tam sayisinin çogunlugu ile
alinir. Oylarda esitlik olmasi halinde toplanti baskaninin bulundugu taraf
çogunluk kazanir. Olagan toplanti gün ve saatleri ilk Yönetim Kurulu
toplantisinda bir karar ile saptanir.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca
Uyulacak Esaslar
Madde 13- Eczaci Odalari Yönetim Kurullari
çalismalarini yürütürken asagida belirtilen hususlara uymak
zorundadirlar.
a) Birlik Büyük Kongresinin kararlarina uymaya ve bu
kararlari uygulamaya,
b) Eczaci Odalari Genel Kurullarinin aldiklari
kararlara uymaya ve bunlari uygulamaya,
c) Büyük Kongrelerce saptanip
Merkez Heyetince uygulamaya konulacak genel politikaya tüm eczaci odalari
uymaya zorunludur.
d) Eczaci Odalari Genel Kurullari Birlik Büyük
Kongresi kararlarina ters düsebilecek karar alamazlar.
Toplantilara
Katilamayanlar
Madde 14- Mazeretleri nedeni ile toplantiya katilmayacak
olanlar, bu mazeretlerini toplantidan önce yazili olarak yönetim kurulu
baskan veya üyelerine bildirmeye mecburdurlar. Aksi halde toplanti
tutanagina mazeretsiz olarak gelmedikleri yazilir.
Mazeretli görevli
veya izinli olanlarin bu durumlari da tutanaga geçirilir. Mazeretsiz
olarak üst üste olagan üç toplantiya katilmayan yönetim kurulu baskan,
genel sekreter, sayman veya üyeleri istifa etmis kabul edilerek, yerlerine
oy siralamasina göre, yedek üyeler göreve çagrilir. saptanan toplanti
saatinden itibaren bir saat içinde çogunluk saglanamazsa, bu durum bir
tutanakla saptanir. Bu tutanagi hazir bulunan yönetim kurulu ve denetleme
kurulu üyeleri imza ederler.Olaganüstü Yönetim Kurulu Toplantisi
Madde 15- Olagan
toplantilar disinda Oda Yönetim Kurulu, kurul üyelerinin çogunlugunun ya
da baskan, genel sekreter veya Denetleme Kurulunun istegi üzerine
olaganüstü olarak toplanabilir. Olaganüstü toplantilarda baskan ve genel
sekreter bulunmazsa, toplantiya en yasli üye baskanlik eder.
Yönetim
Kurulu Görev Süresi
Madde 16- Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yil
olup, istifa, ibra edilmeme, dagilma veya diger sebeplerle yeniden seçilen
Yönetim Kurulu önceki Kurulun görev süresini tamamlar.
Oda Yönetim
Kurulunun Bosalmasi
Madde 17 - Oda Yönetim Kurulunun ibra edilmeyerek
düsmesi veya ibra edildikten sonra çekilmesi halinde yeni Yönetim
Kurulunun seçilmesine kadar Yönetim Kurulunun yapmasi gereken islemler ile
görev ve yetkiler Kongre Baskanlik Divani tarafindan yerine getirilir ve
kongreyi 1 ay içersinde seçimli toplantiya çagirir.
Eczaci Odasi
Baskanlik Divani
Madde 18- Yönetim Kurulu Baskani, Genel Sekreter ve
Saymandan olusur.
Baskanlik Divani yönetim kurulu tarafindan alinmis
olan kararlarin zamaninda uygulanmasini ve çalismalarin devamini
saglar.
Eczaci Odasi Baskani
Madde 19- Yönetim Kurulu Baskani eczaci
odasi baskanidir ve dolayisiyla eczaci odasinin kisiliginde ve imzasi ile
her hususta temsil ve ilzam eder. Yönetim kurulu baskani ve oda baskani
olarak yönetim kurulunun olagan ve olaganüstü toplantilarina ve bölge
bazinda yapilan diger toplantilara baskanlik eder. Oda baskani ayni
zamanda mali konularda ita amiri olarak imza yetkisine sahiptir. Gerekli
hallerde bu yetki yönetim kurulu üyelerinden birisine
devredilebilir.
Eczaci Odasi Genel Sekreteri
Madde 20- Eczaci
odasinin üyeleri ile ve bölgedeki diger kuruluslarla iliskileri
saglamaktan baslayarak yönetim kurulunun toplanti gündemleri, toplanti
tutanagi, karar defteri, muhaberati ve bütün büro islerini kendisine
yönetim kurulunca verilen yetkiler dahilinde düzenlemek genel sekreterin
baslica görevleridir. Bunlardan baska eczaci odasinda çalistirilan
personelin sicillerini düzenlemek, çalismalarini, görev ve yetkilerini
saptamak, yönetim kuruluna ait idari isleri tedvir etmek veya ettirmek,
komisyon toplantilarinin gerçeklesmesini saglamak her türlü raporlar ve
etütler de dahil olmak üzere yönetim kurulunca uygun görülecek yazilari
hazirlamak veya hazirlattirmak, yönetim kuruluna gelen yazilari
cevaplandirmak, yönetim kurulunun verecegi yetki siniri içinde kalmak
kosulu ile gerekli belge ve yazilari imzalamak genel sekreterin görevleri
ve yetkileri içerisindedir.Eczaci Odasi Saymani
Madde 21- Eczaci odasinin gelir gider ve
bütçelerinin hazirlanmasindan baslayarak her türlü mali islerinin
sorumlusudur.
Demirbas ve emtia da dahil olmak üzere eczaci odasinin
bütün gelir ve gider hesaplarini usulune uygun bir sekilde muhasebe
defterlerini tutmak veya kendi sorumlulugu altinda tutturmak nakit ve
emtia giris ve çikislarina ait belgeleri düzenlemek bu belgeleri korumak
ödeme belgelerini ita amiri sifati ve yine çek ve diger
kiymetli
evraki ita amiri yaninda 2.derece imza yetkisine haiz olarak imzalamak.
Eczaci odasinin hesap durumlari bilançolarini ve hesap raporlarini
hazirlamak veya sorumlulugu altinda hazirlatmak tahsil ve ödeme evrakini
düzenlemek görevi ile ilgili yasal mevzuatin noksansiz ve hatasiz bir
sekilde uygulanmasini saglamak saymanin görev ve yetkileri
arasindadir.
Oda Denetleme Kurulu
Madde 22- Eczaci Odasi Denetleme
Kurulu üyeligine seçilme kosullari asagida belirtilmistir.
a)
Seçildikleri eczaci odasina kayitli bulunmalari
b) 6643 sayili yasanin
16 inci maddesine göre cezalandirilmamis ve Haysiyet
Divanlarinca
meslekten men cezalari almamis olmalari.
Yukarida belirtilen
niteliklere sahip olmayan ve bu niteliklerini zaman içerisinde yitiren oda
denetleme kurulu üyeleri bu sifatlarini yitirirler.
Eczaci Odasi
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 23- Eczaci Odasi denetleme
kurulunun görev ve yetkileri asagida belirtilmistir.
a) Eczaci Odalari
bütçelerinin uygulanmasi ile oda yönetimlerinin bütün islemlerini
denetlemek,
b) Gelir ve giderleri ile defterleri ve diger evraki
incelemek ve yilda en az iki defa kasa sayimi yapmak,
c) Yüklenip
yürüttükleri görevlere ait çalismalar ile bütçe uygulamasi ve
incelenmesini kapsayan denetlim raporunu hazirlayarak kongrelere
sunmak,
d) Oda yönetim kurullarinin dagilmasi halinde oda genel
kurulunu olaganüstü toplantiya çagirmak,
Denetleme Kurulu Üyeligi
Bosalmasi
Madde 24- Yönetmeligin 22 nci maddesine göre denetleme kurulu
üyeligi düsenlerin yerini en fazla oy alan yedek üyeler alirlar. Yedek
üyeler yerlerini aldiklari üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Dogan
boslugun yedekler ile doldurulmasi mümkün olmadigi takdirde boslugun
dogdugu tarihten itibaren 15 gün içinde oda yönetim kurulunca olaganüstü
oda genel kurul toplanti çagrisinda bulunulur.
Denetleme Kurulu
Toplantilari
Madde 25- (R.G Tarih: 16 Nisan 1996 Sayi:22613
Md:2)
Denetleme kurulu üyeleri oda yönetim kurulunun toplantilarina
gözlemci olarak katilabilirler. Toplantilara katilan denetleme kurulunun
isimleri toplanti tutanagina yazilir. Oda denetleme kurulu asil üyeleri
seçimin kesinlestigi tarihi izleyen üç gün içerisinde genel kurul divan
baskani veya ikinci baskaninin davetiyle, davet edenin baskanliginda ilk
toplantilarini yaparlar ve kendi aralarinda bir baskan seçerler. Denetleme
kurulu kararlarinin oy çoklugu ile alinmasi yeterlidir.
(Degisiklikten
önceki hali : Madde 25 -
Denetleme Kurulu üyeleri oda yönetim
kurulunun toplantilarina gözlemci olarak katilabilirler. Toplantilara
katilan denetleme kurulu üyelerinin isimleri toplanti tutanagina yazilir.
Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantilarinda kendi aralarinda bir baskan
seçerler. Denetleme Kurulu kararlarinin oy çoklugu ile alinmasi
yeterlidir.)
Denetleme Kurulu Çalismalari
Madde 26- Oda Denetleme
Kurulu üyelerine denetleme, inceleme ve sorusturmalari sirasinda muhatap
olduklari birlik üyesi eczacilar, oda yönetim kurulu üyeleri ve bu
yerlerde istihdam edilen personel, yardimci olmak, gerekli bilgi ve
belgeleri vermek, sorulari cevaplandirmak zorundadirlar.
Yardimci
Komisyonlar
Madde 27- Eczaci Odalari Yönetim Kurullari 6643 sayili
yasanin kendilerine verdigi tüm görevleri zamaninda ve eksiksiz yerine
getirmeye mecburdurlar. Bu görevlerin yapilmasinda Oda Yönetim kurullari,
oda üyeleri ve gerek görülürse diger meslek kuruluslarindan konularla
ilgili komisyonlar Yönetim Kurulu karari ile kurulur.
Kurulacak
komisyonlarin niteligi, üye adedi, çalisma usulleri ve kurulus sekli her
komisyon için oda yönetimi karari ile saptanir. Komisyonlar Oda Yönetim
Kurulu kontrolunda çalisirlar. Komisyonlar çalisma sonuçlarini ve
önerilerini Yönetim Kurullarina iletirler.
Kamuoyuna Açiklama
Madde
28- Eczaci Odasi Yönetim Kurullari Büyük Kongre tarafindan saptanip Türk
Eczacilari Birligi Merkez Heyetince yürütülmekte olan meslek
politikalarina uygun olmak sarti ile kamuoyuna açiklama yapabilirler.
Bölgeleri haricindeki resmi makamlarla ve bakanliklarla yazismalarda ve
görüsmelerde bulunmalari halinde Merkez Heyetini bilgilendirir ve
birlikteligi saglar.
Oda Temsilcileri
Madde 29- Eczaci Odalari
Yönetim Kurullari bölgelerin içerisinde il ve ilçe merkezleri ile diger
gerek görülecek yerlerde ve büyük sehirlerdeki nöbet bölgelerine
belirtilecek görev ve yetkiler içerisinde 2 yillik süre için oda
temsilcileri atar. Atanan temsilciler o bölgede mülki amir ve diger ilgili
kuruluslara bildirilir.
Oda temsilcileri görevlerini kendilerini atayan
oda yönetim kurullarinca verilecek yazili direktifler dogrultusunda
yaparlar.
Bu temsilcilere, kendilerini atayan odalarca; görevli ve
yetkili olduklarini belirleyen yazili ve resimli bir belgenin verilmesi
zorunludur. Gerekli görülen hallerde temsilciler oda yönetim kurullarinca
görevden alinir ve bu durum kendilerine yazili olarak bildirilir.


Görev Giderleri
Madde 30- Eczaci Odasi yönetim kurulu üyeleri, oda
denetleme kurulu üyeleri, oda haysiyet divani üyeleri, büyük kongreye
katilacak olan delegeler, oda yönetim kurullari tarafindan
görevlendirilecek kisiler ve oda personelinin görevleri ile ilgili
harcamalari karar defterinde belirtilmek ve belgelendirmek sartiyla oda
bütçesinden karsilanir.
Haysiyet Divanina Sevk Edilecek
Dosyalar
Madde 31- Kanun, tüzük, yönetmelik ve büyük kongre kararlarina
aykiri hareket etmekle itham olunan eczacilardan Oda yönetim kurullarinca
konu ile ilgili savunmalari istenir. Yapilan tebligata ragmen 15 gün
içerisinde yazili savunma vermeyen veya oda tarafindan belirlenen günde
sözlü savunma yapmaya gelmeyen üyenin evraki dogrudan, belirlenen süre
içerisinde yazili savunmasini veren veya sözlü savunma yapmaya gelenlerin
evraki ise savunmalari ile birlikte oda Haysiyet Divanina sevk edilir.
Sözlü savunma yapan eczacilarin bu savunmalari tutanakla
belirlenir.
Denetim
Madde 32- Eczaci Odasi yönetim kurullari,
bölgeleri içerisindeki eczacilarin mesleki sorumlulugu altindaki isyerleri
ile eczacilarin çalismalarini eczacilikla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik,
büyük kongre, oda genel kurulu, T.E.B. Merkez Heyeti ve oda yönetim
kurullari kararlarinin uygulanmasi ile ilgili olarak
denetlerler.
Denetçi Eczaci
Madde 33- (R.G Tarih: 16 Nisan 1996
Sayi:22613 Md:3)
Denetleme görevi eczaci odasi yönetim kurulunun
seçiminden sonra yapacagi ilk toplantida atayacagi denetçi eczacilar
tarafindan yapilir. Oda yönetim kurullari gerekli hallerde yeni denetçi
eczacilar atayabilirler. Denetçi eczacilara görevli ve yetkili olduklarini
belirleyen yazili ve resimli bir belgenin verilmesi zorunludur. Denetçi
eczacilar meslekte en az üç yil çalismis ve herhangi bir nedenle haysiyet
divanlarinda cezalandirilmamis olan eczacilar arasindan atanir. Denetçi
eczaci sayisi ihtiyaca göre eczaci odasi yönetim kurullarinca belirlenir.
Denetçi eczacilar oda yönetim kurullarinin yazili direktifleri
dogrultusunda görev yapar. Gerekli görülen hallerde denetçi eczacilar oda
yönetim kurullarinca görevden alinir. Denetçi eczacinin görevi oda yönetim
kurullarinin görev süresi kadardir. Denetçi eczacilar tarafindan yapilacak
denetleme görevi Türk Eczacilari Birligi''nce bastirilmis üç nüsha denetim
formu ile belirlenir.
(Degisiklikten önceki hali: Madde 33 -

Denetleme görevi eczaci odasi yönetim kurulunun seçiminden sonra
yapacagi ilk toplantida atayacagi denetçi eczacilar tarafindan yapilir.
Denetçi eczacilara görevli ve yetkili olduklarini belirleyen yazili ve
resimli bir belgenin verilmesi zorunludur. Denetçi eczacilar meslekte en
az üç yil çalismis ve herhangi bir nedenle Haysiyet Divanlarinda
cezalandirilmamis olan eczacilar arasindan atanir.
Denetçi eczaci
sayisi ihtiyaca göre eczaci odasi yönetim kurullarinca
belirlenir.
Denetçi eczacilar oda yönetim kurullarinin yazili
direktifleri dogrultusunda görev yapar. Gerekli görülen hallerde denetçi
eczacilar oda yönetim kurullarinca görevden alinir. Denetçi eczacinin
görevi oda yönetim kurullarinin görev süresi kadardir.
Denetçi
eczacilar tarafindan yapilacak denetleme görevi Türk Eczacilari Birligi''
nce bastirilmis üç nüsha denetim formu ile belgelenir.)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda Giris, Aidat Paralari ve Nakit islemleri


Giris Parasi
Madde 34- Bir defaya mahsus olarak alinan giris parasi,
kayit islemi yapilirken ilgilisinden tahsil olunur. Giris parasi ile
üyelik aidatlarinin, odaca istenilmeden ilgilisince bizzat ve baskasi
araciligi ile ödenmesi ya da konutta ödemeli olarak gönderilmesi
zorunludur. Giris parasini ödemeyenlerin kayit islemi yapilmaz. Bu
takdirde eczaci, 6643 sayili Türk Eczacilari Birligi Kanunu ve 6197 sayili
Eczacilar ve Eczaneler Hakkinda Kanunun kendisine verdigi haklardan
yararlanamaz. Odaya kaydini yaptirmis ve daha sonra herhangi bir nedenle
sildirmis olan eczacilar, ikinci kez kaydolmalari halinde yeniden giris
parasi vermek zorundadirlar.
Ancak, odadan nakil islemlerinde yeniden
giris parasi alinmaz.
Makbuz
Madde 35- Odalar , aidatlar disindaki
gelirleri için kullanacaklari tahsilat makbuzlarini seri ve sira numarali
olarak kendileri düzenler. Kullanima baslamadan evvel makbuzlara ait
faturanin içerigi ile kaç cilt hangi seri ve numaralardan olustugu oda
yönetim kurulu karar defterine geçirmeye mecburdur. Ancak bilgisayar ile
makbuz kesilmesi halinde yalnizca sira numarasi yeterli olup, karar
defterine gerek bulunmamaktadir.
Oda Hizmetlerinden Faydalanma
Madde
36- Oda ve Yardimlasma Sandigi aidatlarini zamaninda ödemeyen üyeler,
icraen takibe alinmalarinin yani sira vecibelerini yerine getirinceye
kadar Oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge; alkol
karnesi, basili defter ve sözlesme formlarini alamazlar.
Nakil
Madde
37- Odaya kayitli herhangi bir üyenin baska bir odaya naklini istemesi
durumunda odasindaki kartoteks ile giris fisinin fotokopisi gerekli
açiklamalar da yapilarak bir yazi ile nakledilecegi oda baskanligina
bildirilir. Ancak giris fisi ve kartoteksi dosyadan çikarilmaz. Üyenin
ayrildigini ve naklinin yapildigini her iki oda yetkilileri de 30 gün
içerisinde Merkez Heyetine bildirmek zorundadirlar. Nakil isteginde
bulunan eczacinin nakil islemi, aidat dahil olmak üzere odasina herhangi
bir borcu var ise bu borç tahsil ve tasfiye edilmeden yapilmaz.
Baska
bir odaya yukarida açiklanan biçimde naklini yaptirmis olan eczaci,
yeniden eski odasina döndügü takdirde yine eski numarasi ile yeni fis ve
kart doldurularak üzerinde gerekli açiklamalar yapilir.


Dosyasinda saklanmakta olan eski fis ve kart yenileriyle
birlestirilerek sahsin dosyasina konulur. Bu dosyalarda üyeye ait her
türlü bilgiler eksiksiz olarak hazirlanmalidir.
Üye Giris
Fisleri
Madde 38- Bayan üyeler üye giris fislerini doldururken
soyadlarinin yanina var ise eski soyadlarini yazarlar. Ayrica üyeler üye
olduktan sonra soyadlarinda olusacak degisiklikler ile adreslerindeki
degisiklikleri bagli olduklari Eczaci Odasina bir ay içerisinde bildirmek
zorundadirlar.
Kayitlarin Güncellestirilmesi
Madde 39- Eczaci
Odalari üye kayitlarini takip etmekle yükümlüdür.
Her takvim yilinin
son ayinda kayitli üyelerin durumlari gözden geçirilerek üyeye ait tüm
bilgilerin güncel hale getirilmesi zorunludur.
Bilanço ve Hesap
Raporu
Madde 40 - Bölge Eczaci Odalari yillik dönem sonu bilanço ve
hesap raporunu ilgili kongrenin yapilmasindan sonra 20 gün içerisinde
Merkez Heyetine göndermek zorundadirlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Heyeti Yapilanmasi, Görevleri ve Çalisma
Düzeni


Merkez Heyeti ilk Toplantisi
Madde 41 - Merkez Heyeti asil
üyeliklerine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren seçim sonuçlari
kesinlestikten sonra 10 gün içerisinde Büyük Kongre Baskani veya II nci
Baskaninin çagrisi üzerine çagrida bulunanin baskanliginda toplanarak
kendi aralarinda gizli oy ile bir Baskan, bir II. Baskan, bir Genel
Sekreter ile bir Sayman seçmek zorundadirlar.
Merkez Heyeti Baskanlik
Divani
Madde 42 -Merkez Heyeti Baskani, II nci Baskan, Genel Sekreter
ve Saymandan Baskanlik Divani olusur. Baskanlik Divani Merkez Heyetinde
alinmis olan kararlarin zamaninda uygulanmasini ve çalismalarin
devamliligini saglar.
Merkez Heyeti Baskani
Madde 43 - Merkez Heyeti
Baskani, Türk Eczacilari Birligi''nin Genel Baskanidir ve dolayisiyla
Birligi kisiliginde ve imzasi ile her hususta temsil ve ilzam eder.
Birligin Genel Baskani olarak gerek Merkez Heyetinin olagan toplantilarina
ve gerekse Bölgelerarasi toplantilara ve ayrica meslek tesekkülleri veya
diger kamu ve özel kuruluslari ile genisletilmis Merkez Heyeti olagan ve
olaganüstü toplantilarina baskanlik eder. Bulundugu heyet, komisyon ve
delegasyonlarin tabii baskanidir.
Baskan ayni zamanda mali konularda
ita amiri olarak imza yetkisine sahiptir.
Gerekli hallerde bu yetki
Merkez Heyeti üyelerinden birisine devredilebilir.
Merkez Heyeti ikinci
Baskani
Madde 44 - Baskanin bulunmadigi her yerde onun bütün
görevlerini onun sahip oldugu yetkileri kullanarak yerine getirir.
Baskanin bulunmasi halinde, Baskanlik Divaninin üyesi olarak Merkez
Heyetince veya Baskanca kendisine verilen görevleri yerine
getirir.
Genel Sekreter
Madde 45 - Merkez Heyetinin, gerek Birlik
içi gerekse Birlik disi meslek kuruluslari ile iliskilerini saglamaktan
baslayarak Merkez Heyetinin toplanti gündemleri, toplanti tutanagi, karar
defteri, muhaberati ve bütün büro islerini kendisine Merkez Heyetince
verilen yetkiler dahilinde düzenlemek Genel Sekreterin baslica
görevleridir. Bunlardan baska, Birlik Merkezinde çalistirilan personelin
sicillerini düzenlemek, çalismalarini, görev ve yetkilerini saptamak,
Merkez Heyetine ait idari isleri tedvir etmek veya ettirmek, komisyon
toplantilarinin gerçeklesmesini saglamak, her türlü raporlar ve etüdler de
dahil olmak üzere Merkez Heyetince uygun görülecek yazilari hazirlamak
veya hazirlattirmak, Merkez Heyetine gelen yazilari cevaplandirmak, Merkez
Heyetinin verecegi yetki ve sinir içinde kalmak kosulu ile gerekli belge
ve yazilari imzalamak, Genel Sekreterin görevleri ve yetkileri
içerisindedir.
Genel Sekreter ayrica Baskanlik Divaninin bir üyesi
olarak Merkez Heyetince verilecek kararlari II nci Baskan ve Sayman ile
birlikte uygulamakla yükümlüdür.
Sayman
Madde 46- Merkez Heyetinin
gelir ve gider bütçelerinin uygulanmasindan baslayarak, her türlü
islerinin sorumlusudur.
Demirbas ve emtia da dahil olmak üzere Merkez
Heyetinin bütün gelir ve gider hesaplarini, usulüne uygun bir sekilde ve
muhasebe defterlerinde tutmak veya kendi sorumlulugu altinda tutturmak,
nakit ve emtia giris ve çikislarina ait belgeleri düzenlemek ve bu
belgeleri korumak, ödeme belgelerini ita amiri sifati ile yine çekleri ve
diger kiymetli evraki ita amiri yaninda 2.derecede imza yetkisini haiz
olarak imzalamak Merkez Heyetinin Eczaci Odalari ile mali yönden
iliskilerini düzenlemek, Merkez Heyetinin hesap durumlari, bilançolarini
ve hesap raporlarini hazirlamak veya sorumlulugu altinda hazirlatmak,
tahsil ve ödeme evrakini düzenlemek, görevi ile ilgili yasal mevzuatin
noksansiz ve hatasiz bir sekilde uygulanmasini saglamak saymanin görev ve
yetkileri arasindadir.
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu
Madde 47-
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeligine seçilme kosullari asagidaki
gibidir.
a) Bulunduklari bölgedeki eczaci odalarina kayitli
bulunmalari,
b) 6643 Sayili Yasanin 16 inci maddesine göre
cezalandirilmamis olmalari ve Haysiyet Divanlarinca meslekten men cezalari
almamis olmalari.
Yukarida belirtilen niteliklere sahip olmayan ve bu
niteliklerini zaman içerisinde yitiren Merkez Heyeti Denetleme Kurulu
üyeleri bu sifatlarini yitirirler.Merkez Heyeti Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 48 -
Merkez Heyeti Denetleme Kurulunun baslica görev ve yetkileri
sunlardir:
a) Merkez Heyeti bütçesinin uygulanmasi ile bütün
islemlerini denetlemek,
b) Gelir ve giderler ile defterleri ve diger
evraki incelemek ve yilda en az iki defa kasa sayimi yapmak,
c)
Yüklenip yürüttükleri görevlere ait çalismalar ile bütçe uygulamasi ve
incelemesini kapsayan raporunu hazirlayarak kongrelere sunmak,
d)
Merkez Heyetinin dagilmasi halinde büyük kongreyi olaganüstü toplantiya
çagirmak,
Denetleme Kurulu Üyeliginin Bosalmasi
Madde 49 -
Yönetmeligin 47 nci maddesine göre denetleme kurulu üyeligi düsenlerin
yerini en fazla oy alan yedek üyeler alirlar. Yedek üyeler yerlerini
aldiklari üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Dogan boslugun yedekler
ile doldurulmasi mümkün olmadigi takdirde boslugun dogdugu tarihten
itibaren 15 gün içinde Merkez Heyeti tarafindan olaganüstü büyük kongre
toplanti çagrisinda bulunulur.
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu
Toplantilari
Madde 50- (R.G Tarih: 16 Nisan 1996 Sayi:22613
Md:4)
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Heyetinin
toplantilarina gözlemci olarak katilabilirler. Toplantilara katilan
denetçilerin isimleri toplanti tutanagina yazilir. Merkez Heyeti Denetleme
Kurulu asil üyeleri, seçildikleri tarihten itibaren seçim sonuçlari
kesinlestikten sonra on gün içersinde Büyük Kongre divan baskani veya
ikinci baskaninin çagrisi üzerine çagrida bulunanin baskanliginda ilk
toplantilarini yaparlar ve kendi aralarinda bir baskan seçerler. Denetleme
Kurulu kararlarinin oy çoklugu ile alinmasi yeterlidir.
(Degisiklikten
önceki hali:Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Heyetinin
toplantilarina gözlemci olarak katilabilirler. Toplantilara katilan
denetçilerin isimleri toplanti tutanagina yazilir. Merkez Heyeti denetleme
kurulu üyeleri ilk toplantilarinda kendi aralarinda bir baskan seçerler.
Denetleme Kurulu kararlarinin oy çoklugu ile alinmasi
yeterlidir.)
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Çalismalari
Madde 51-
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyelerine denetleme inceleme ve
sorusturmalari sirasinda muhatap olduklari birlik üyesi eczacilar, Merkez
Heyeti üyeleri, Oda yönetim kurulu üyeleri ve bu yerlerde istihdam edilen
personel yardimci olmak, gerekli bilgi ve belgeleri vermek, sorulan
sorulari cevaplandirmak zorundadirlar.
Hesap Dönemi
Madde 52- Merkez
Heyetinin yillik hesap dönemi, olagan veya olaganüstü seçimli büyük
kongrenin toplanmasindan en geç 10 gün önce kapatilir. Seçilen yeni
heyetin ilk toplantisina kadar ki islerin yürütülmesi ve harcamalar eski
heyet tarafindan yapilir.
Bölgelerarasi Toplanti
Madde 53- (R.G
Tarih: 16 Nisan 1996 Sayi:22613 Md:5) Merkez Heyetince görev dönemi
içerisinde en az üç kez bölgelerarasi toplanti düzenlenir. Bu
toplantilarda geçmis dönem incelenir, mesleki, güncel ve gelecege ait
konular görüsülür. Sosyal ve bilimsel açidan mesleki ihtiyaç ve gelismeler
arastirilir. Bu toplantiya Merkez Heyeti üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri
ve bölge eczaci odalari Yönetim Kurullari ile bunlarin görevlendirecegi
üyeler katilir. Ayrica bu toplantilara TEB Yardimlasma Sandigi Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri katilabilir. Toplantinin yeri ve tarihi
tüm odalarla yapilan görüsmeler sonunda Merkez Heyetince belirlenir.
Bölgeler Arasi Toplantilara gündem ile ilgili olarak çagrilacak uzman ve
yetkililer Merkez Heyetince belirlenir. Bu kisilerin ulasim, konaklama ve
benzeri giderleri Birlikçe karsilanabilir.
(Degisiklikten önceki hali:
Merkez Heyetince görev dönemi içerisinde en az üç kez bölgelerarasi
toplanti düzenlenir. Bu toplantilarda geçmis dönem incelenir, mesleki,
güncel ve gelecege ait konular görüsülür. Sosyal ve bilimsel açidan
mesleki ihtiyaç ve gelismeler arastirilir. Bu toplantiya Merkez Heyeti
üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Bölge Eczaci Odalari Yönetim
Kurullari ile bunlarin görevlendirecegi üyeler katilir. Ayrica bu
toplantilara T.E.B Yardimlasma Sandigi Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu
üyeleri katilabilir. Toplantilarin yeri ve tarihi tüm odalarla yapilan
görüsmeler sonunda Merkez Heyetince belirlenir. Bölgelerarasi toplantilara
gündem ile ilgili olarak çagrilacak uzman ve yetkililer Merkez Heyetince
belirlenir. Bu kisilerin ulasim, konaklama ve benzeri giderleri Birlikçe
karsilanabilir. Merkez Heyeti Eski Baskanlari, Saglik Bakani ve ilaç ve
Eczacilik Genel Müdürü davet edilirler. Davetlilerin ulasim, konaklama ve
iase bedelleri Birlikçe karsilanir.)
Danisma Toplantilari
Madde 54 -
Merkez Heyeti uygun gördügü zamanlarda ve uygun gördügü yerde gündemdeki
konular hakkinda düsünce ve önerilerini almak üzere Oda Yönetim Kurulu
Baskanlari ve oda yönetimlerince görevlendirilmis kisileri
toplar.
Yardimci Komisyonlar
Madde 55 - Merkez Heyeti çalismalarinda
gerektiginde yardimci ihtisas komisyonlari kurmaya, çalistirmaya ve bu
komisyonlarin çalismalarina son vermeye yetkilidir. Kurulacak
komisyonlarin niteligi, üye adedi, görevlendirilecek kisiler Merkez Heyeti
karariyla saptanir. Tüm komisyonlarin çalismalari Merkez Heyetinin bilgisi
altinda yapilir.
Komisyon Toplantilari
Madde 56 - Komisyonlar ilk
toplantilarini Merkez Heyeti Genel Sekreterinin çagrisi ile yaparlar ve
içlerinden bir baskan, bir ikinci baskan ve bir raportör seçerler. Her
komisyonun bir karar defteri bulunur ve bu defter Merkez Heyeti tarafindan
saklanir. Komisyon Baskanlari Merkez Heyetinin bilgisi ve tasvibi ile
Komisyonlarini, çalismalarinin gerektirecegi sürelerde komisyon üyelerinin
çogunlugunun istegi üzerine veya Merkez Heyeti tarafindan Merkez Heyeti
ile birlikte tespit edilen yerde ve zamanda toplantiya çagirir. Aldiklari
kararlari ve teklifleri yazili olarak Merkez Heyetine sunarlar. Merkez
Heyeti komisyonlar tarafindan teklif edilen konulari gündemine alip
görüsür.
Komisyonlardan Ayrilma
Madde 57 - Merkez Heyetince
kurulacak komisyonlarda görevlendirilen kisiler üst üste üç toplantiya
özürsüz olarak katilmadiklari taktirde istifa etmis sayilirlar.Komisyon Giderleri
Madde 58 - Komisyonlarin çalismalari ile
ilgili her türlü gider Merkez Heyeti bütçesinden ödenir. Toplantilarin
masrafsiz olmasi için uygun toplanti yeri Merkez Heyeti tarafindan tespit
edilir.
Merkez Heyeti Görev Giderleri
Madde 59- Ankara'' da veya
Ankara disinda yapilacak her türlü toplantilara katilmalari zorunlu olan
ve asagida belirtilen kisilerin görevleri ile ilgili harcamalara karar
defterinde belirtilmek ve belgelendirilmek sartiyla Merkez Heyeti
bütçesinden karsilanir.
a) Merkez Heyeti üyeleri,
b) Merkez Heyeti
Denetleme Kurulu üyeleri,
c) Yüksek Haysiyet Divani üyeleri,
d)
Yardimci Komisyon üyeleri,
e) Bizzat bu toplanti için görev verilen
kisiler.
Üyeligin Bosalmasi
Madde 60-(R.G Tarih: 16 Nisan 1996
Sayi:22613 Md:6)
Türk Eczacilari Birligi organlarindaki asil
görevlerden herhangi bir neden ile bosalma olmasi durumunda; yedek
üyelerden en çok oy alanlarin, oylarda esitlik olmasi halinde kurada
kazananlarin, bosalan asil üyelige yazili olarak çagrilmasi zorunludur.
Çagriyi kabul etmeyen veya en geç 7 gün içerisinde yazili olarak olumlu
cevap vermeyen üyenin yerine, siradaki yedeklere, ayni yöntemle çagrida
bulunulur.
Merkez Heyeti üyeleri, Yüksek Haysiyet Divani üyeleri,
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri Türk Eczacilari Birligi bünyesi
içerisinde Türk Eczacilari Birligi Yardimlasma Sandigi hariç kendi
kurullari disinda bir baska görevi kabul edemezler ve bir baska göreve
seçilemezler.
Merkez Heyeti üyeligi, Yüksek Haysiyet Divani üyeligi ve
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeligi ancak seçim ile elde edilen Büyük
Kongre delegeligi sifatiyla birlesebilir. Yapilan seçimler sonucunda üye
bir arada yapilmasi mümkün olmayan birden çok görev için seçildigi
takdirde seçim sonuçlarinin tebligini takip eden üç gün içinde bu
görevlerden hangisini tercih ettigini ilgili organa yazili olarak
bildirmek zorundadir. Yedekten asil göreve çagrilan üyeler hakkinda da
ayni hüküm geçerlidir. Seçime itiraz olunmasi durumunda itiraz kesin hükme
baglanincaya kadar üye ilk görevinden izinli sayilir.
Yukaridaki
fikrada öngörülen zorunluluk ilgilisi tarafindan yerine getirilmedigi
taktirde Merkez Heyeti üyeleri için Merkez Heyeti baskani, oda yönetim
kurulu üyeleri için de oda baskani tarafindan resen yerine getirilir. Bu
amaçla resen islem yapan baskanlar asagida belirtilen görevlerdeki önem
sirasina uymak zorundadirlar.


a) Merkez Heyeti üyeligi
b) Yüksek Haysiyet Divani üyeligi
c)
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Üyeligi
d) Oda Yönetim Kurulu
üyeligi
e) Oda Haysiyet Divani üyeligi
f) Oda Denetleme Kurulu
üyeligi
(Degisiklikten önceki hali: Birlik organlarindaki asil
görevlerden herhangi bir neden ile bosalma olmasi durumunda; yedek
üyelerden en çok oy alanlarin, oylarda esitlik olmasi halinde kurada
kazananlarin, bosalan asil üyelige yazili olarak çagrilmasi zorunludur.
Çagriyi kabul etmeyen veya en geç bir hafta içerisinde yazili olarak
olumlu cevap vermeyen üyenin yerine, siradaki yedeklere, ayni yöntemle
çagrida bulunulur.)


BE?iNCi BÖLÜM
Büyük Kongre


Büyük Kongreye Katilma
Madde 61- Büyük Kongreye bizzat katilmayan
delegeler kendilerini herhangi bir biçimde vekil araciligi ile temsil
ettiremeyecekleri gibi seçimlere zarf göndermek sureti ile de
katilamazlar. Ancak asil delegenin istifasi veya ölümü halinde yerine en
çok oy alan yedek üye asil delege olarak temsil hakkini
kullanabilir.
Büyük Kongre Tabii Üyeligi
Madde 62- (R.G Tarih: 16
Nisan 1996 Sayi:22613 Md:7)
Olagan ve olaganüstü kongrelere
delegelerden baska tabii üye olarak katilabilecekler asagida
belirtilmistir.
a) Türk Eczacilari Birliginin kurulusunu saglamis olan
birinci Büyük Kongreye katilan
kurucu üyeleri,
b) Asil olmak
kaydiyla Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyeti üyeleri,
c) Türk
Eczacilari Birligi Denetleme Kurulu üyeleri,
d) Yüksek Haysiyet Divani
üyeleri,
e) Daha önce görev yapmis Merkez Heyeti üyeleri,
f) Daha
önce görev yapmis Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri,
g) Büyük
Kongre eski divan baskanlari,
h) Delege seçilmemis bulunan eczaci
odalari baskanlari,
i) Bir dönem önceki Yüksek Haysiyet Divani
üyeleri,
j) Eczaci parlamenterler,
k) Eczacilik fakülteleri
dekanlari,
l) Saglik bakanligi ilaç ve Eczacilik Genel Müdürü.
Ancak
yukarida sayilan tabii üyeler, ayni zamanda seçilmis büyük kongre delegesi
olmadiklari takdirde herhangi bir konuda oy kullanamazlar ve kongre
baskanlik divani ile kongre içi çalisma komisyonlarina
seçilemezler.
(Degisiklikten önceki hali: Olagan ve Olaganüstü
Kongrelere delegelerden baska tabii üye olarak katilabilecekler asagida
belirtilmistir.


a) Birligin kurulusunu saglamis olan I nci Büyük Kongreye katilan
kurucu üyeleri,
b) Daha önce görev yapmis Merkez Heyeti üyeleri,
c)
Yüksek Haysiyet Divani üyeleri,
d) Büyük Kongre eski divan
baskanlari,
e) Delege seçilmemis bulunan eczaci odalarinin
baskanlari,
f) Eczaci parlamenterler,
g) Eczacilik Fakülteleri
dekanlari,
h) Eczaci olmasi kosulu ile Saglik Bakanligi ilaç ve
Eczacilik Genel Müdürü,
Ancak yukarida sayilan tabii üyeler, herhangi
bir konuda oy kullanamazlar ve
Kongre Baskanlik Divani ile kongre içi
çalisma komisyonlarina seçilemezler.
(a,b,d) bentlerinde belirtilen
tabii üyelerden Ankara disindan gelenlerin yol, konaklama gibi masraflari
Merkez Heyeti bütçesinden karsilanabilir.)
Tasnif Kurulu
Madde 63 -
Büyük Kongre yoklamayi takiben Merkez Heyeti baskani tarafindan açilir.
Açilistan sonra Baskanlik Divani seçimi için kura ile üç kisilik bir
tasnif kurulu olusturulur.
Büyük Kongre Baskanlik Divani
Madde 64 -
Büyük Kongre delegeleri arasindan aday gösterilmek sureti ile ve tasnif
kurulunun denetimi altinda; gizli oy, açik tasnif ile bir baskan, bir
ikinci baskan ve geregi kadar yazmandan olusan Baskanlik Divani
seçilir.
Gündem
Madde 65 - Baskanlik Divani tarafindan daha önce
Merkez Heyetince ilan edilmis olan Büyük Kongre gündemi okunur. Kongre
gündemi üzerinde yapilacak degisiklikler kongrenin yapildigi gün 25 Büyük
Kongre delegesinin imzali ve yazili önergeleri ile gündeme dahil edilmek
sureti ile oylanarak gündem kesinlestirilir.
Komisyonlar
Madde 66 -
Gündemin kesinlik kazanmasindan sonra kongre içi bütçe ve
hesap-mevzuat-dilek ve öneriler komisyonlari olmak üzere beser üyeden
olusan üç komisyon genel kurulca belirlenir. Merkez Heyeti, Büyük Kongrede
yapilmis olan Baskanlik Divani ve Kongre içi komisyonlarin seçimlerinin
sonuçlari ile Büyük Kongrece seçilecek olan organlara ait evvelce
hazirlanmis bulunan oy pusulalari ile diger bütün seçim malzemesini ilçe
Seçim Kurulu Baskanina teslim eder.
Olaganüstü Büyük Kongre
Madde 67
- 6643 sayili yasanin degisik 53 üncü maddesindeki iki yilda bir defa
Kasim ayinda Ankara'' da toplanmasi öngörülen Olagan Büyük Kongre disinda,
Merkez Heyeti karari veya asil delegelerin üçte birinin yazili talebi ile
Olaganüstü Büyük Kongrenin toplantiya çagrilmasi hükme baglanmis olmakla;
Olaganüstü Büyük Kongrenin gündemi ve yeri Merkez Heyetince saptanir ve
toplantidan en az 20 gün önce gazete ilani ve taahhütlü mektupla
duyurulur.
Asil delegelerin üçte birinin noter kanali ile önerdigi
gündem maddelerini Merkez Heyeti gündeme koymak zorundadir. Olaganüstü
Büyük Kongre talebi asil delegelerden geldigi takdirde üçte biri
tamamlayan son talebin geldigi günden baslayarak en geç 15 gün içerisinde
Merkez heyetince olumlu olarak karara baglanmasi ve karar tarihinden
itibaren de en geç iki ay içerisinde Olaganüstü Büyük Kongrenin toplanmasi
zorunludur.


ALTINCI BÖLÜM
Uluslararasi Örgütler ile ilgili Hükümler


Uluslararasi Örgütlere Üyelik
Madde 68 - Türk Eczacilari Birligi
Merkezi La Hey''de bulunan (Federation International Pharmaceutical ) kisa
adiyla FIB''in üyesidir.
Diger uluslararasi örgütlere de Merkez Heyeti
karari ile Türk Eczacilari Birligi üye olabilir. Uluslararasi birlik,
federasyon ve örgütlere ait üyelik vecibelerini yerine getirmek Merkez
Heyetinin görevidir. Bu kuruluslara Birligin üyeligi nedeniyle ödemesi
gereken aidatlar Merkez Heyeti bütçesinden karsilanir.
Uluslararasi
diger örgütlere üye olunmasi halinde ilgili örgütün yönetmeligi ve örgüte
üyelik konusu Büyük Kongrenin onayina sunulur. Büyük Kongrenin uygun
görmeyerek onaylamamasi halinde Türk Eczacilari Birligi o uluslararasi
birlikteki üyeligini sona erdirir. Bu yeni birlige girme kararindan dolayi
Merkez Heyetleri sorumlu tutulamazlar.
Toplantilara
Katilabilecekler
Madde 69 - FIP dahil üye olunan uluslararasi
federasyon, birlik ve örgütlerin kongrelerine ve düzenlemis olduklari
diger toplantilara katilacak kisiler Merkez Heyetince belirlenir. Bu
kisilerin masraflari Merkez Heyeti bütçesinden karsilanabilir.


YEDiNCi BÖLÜM
Çesitli Hükümler


Yürürlük
Madde 70 - Bu yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge
girer.
Yürütme
Madde 71 - Bu yönetmelik hükümlerini Türk Eczacilari
Birligi Merkez Heyeti Baskani yürütür.
...


Bilgi arşivimizde yer almasını istediğiniz içerikler için lütfen bize mail atınız. Elinizdeki dökümanları diğer eczacılar ve eczacı adayları ile paylaşarak bilgi veritabanımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

:: FORUM ::


:: GOOGLE ARAMA ::

Üye Girişi
Kullanıcı Adı:
Bilgi Arama
NÖBETÇİ ECZANELER


:: ECZACI ODALARI ::


Eczane Bağlantıları
Sponsor Bağlantılar
Anasayfa