eczane
eczacı
Eczaneler İçin Gerekli Bilgiler
• SGK Sağlık Uygulama Tebliği
• Terimler Sözlüğü
• İlaç Takip Sistemi İTS
• Medula Reçete Provizyon Sistemi
• Yeni İlaçlar
• Tıp ve Eczacılık Fakülteleri
• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği
• Türk Eczacıları Birliği Kanunu
• Reçetelerde Kullanılan Fransızca Kelimeler
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
• Kozmetik Kanunu ve Yönetmelik
• 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
• Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar
• Kontrole Tabi İlaçlar
• Yeşil Reçeteli İlaçlar
• Kırmızı Reçeteli İlaçlar
• Kurum Sözleşmeleri
• Eczane Açılış İşlemleri
• İstatistikler
 

Eczacı Rehberi Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar

Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar

Kısaltma: aa

ana

her birinden eşit miktarda


Kısaltma: a.c.

ante cibum

yemeklerden önce


Kısaltma: add.

adde

ilave edinizKısaltma: ad lib.

ad libitum

isteginize göre, istediğiniz kadarKısaltma: admov

admove

ilave ediniz, katınızKısaltma: agit.

agita

sallayınız, çalkalayınız


Kısaltma: alt. hor.

alternis horis

iki saatte bir


Kısaltma: antisep.

antisepticus

antiseptik


Kısaltma: applicand.

applicandus

tatbik et, uygulayınız


Kısaltma: aq bull.

aqua bulliens

kaynar su


Kısaltma: aq. dest.

aqua destillata

arısu


Kısaltma: aq ferv.

aqua fervens

sıcak su


Kısaltma: b.

bis

iki defa


Kısaltma: bib.

bibe

içinizKısaltma: b.i.d.

bis in die

günde iki defaKısaltma: b.i.n.

bis in nocte

gecede iki defaKısaltma: bull.

bulli

kaynat, kaynatınız


Kısaltma: c.

cum

ile


Kısaltma: cap.

cape

al, alınız


Kısaltma: caps.

capsula

kapsül


Kısaltma: caps. amyl.

capsula amylacea

kaşe


Kısaltma: catapl.

cataplasma

lapa


Kısaltma: cc

centimetrum cubicum

santimetre küp


Kısaltma: cib.

cum cibis

yemekler arasında


Kısaltma: chart.

charta

ilaçlı kağıt


Kısaltma: cib.

cibum

gıda, besin, yemek


Kısaltma: coch. mag.

cochleare magnum

çorba kaşığı, yemek kaşığı dolusu


Kısaltma: coch.parv.

cochleare parvum

çay kaşığı dolusu


Kısaltma: col.

cola

süz, karıştır


Kısaltma: collut.

collutorium

ağız ve boğaz gargarası için antiseptik sıvı


Kısaltma: colyr.

collyrium

göz banyosu için antiseptik sıvı


Kısaltma: coq.

coque

kaynat, kaynatınız


Kısaltma: coq. in quant. sut, aq.

coque in quantitate sufficiante aquae

yeteri kadar su içinde kaynat


Kısaltma: de d. in di.

de die in diem

günden güne


Kısaltma: deglut.

deglutiatur

yut, yutunuz


Kısaltma: det.

detur

verilsin


Kısaltma: dieb. alt.

diebus alternis

gün aşırı


Kısaltma: dieb, secund.

diebus secundis

iki günde bir


Kısaltma: dieb. tert.

diebus tertiis

üç günde bir
v
Kısaltma: dil.

dilue

sulandır, seyrelt


Kısaltma: d. in p. aeq.

divide in partes aequales

eşit parçalara bölünüz


Kısaltma: disp.

dispensa

dağıt, dağıtınız


Kısaltma: div.

divide

böl, bölünüz


Kısaltma: dur. dolor.

durante dolore

ağrı esnasında, ağrı varken


Kısaltma: dol. urg.

dolore urgente

ağrı sıkıştırınca


Kısaltma: ead.

eadem

aynı


Kısaltma: eff.

effervesc.effervescens

köpüren


Kısaltma: enem.

enema

lavman


Kısaltma: elix.

elixir

öz, iksir


Kısaltma: et et ve et al.

et alii

ve diğerleri


Kısaltma: exsic.

exsiccatus

kuru, kurutulmuş


Kısaltma: ext.

extractum

öz,


Kısaltma: hulâsa,

ekstre

Kısaltma: ext.


externus

haricen, hariçten kullanılır


Kısaltma: ext. sup. alut.

extende super alutem

deri üzerine yay


Kısaltma: f.

ft.

fiat yap, yapınız


Kısaltma: feb. dur.

febre durante

ateş esnasında, ateş varken


Kısaltma: filt.

filtra

süz, süzünüz


Kısaltma: f.l.a.

fiat lege artis

mesleki usule göre yapınız


Kısaltma: fldxt.

fluidextractum

bitkisel ilâcısı sıvı haldeki özü


Kısaltma: ft. pulv.

fiat pulvis

toz haline getiriniz


Kısaltma: garg.

gargarisma

gargara


Kısaltma: gtt.

gutta

damla


guttat.

guttatim

damla damla


Kısaltma: h.

hora

saat


Kısaltma: .hor. intermed.

horis intermediis

ara saatlerde


Kısaltma: hs.

hora somni

yatma zamanı, yatarken


Kısaltma: in d

in dies

her gün


Kısaltma: l. inf.

infusum

enfüzyon


Kısaltma: inhal.

inhaletur

solukla içeri çek


Kısaltma: inj. inject.

injectio, injiciatur

enjeksiyon, enjekte ediniz


Kısaltma: instill.

instillandus

damla damla akıtılsın


Kısaltma: int.

internus

dahilen, içilir


Kısaltma: lin.

linimentum

etkili maddenin yağ veya alkolde eritilmesiyle hazırlanan sıvı ilaç


Kısaltma: liq.

liquor

likör, sıvı ilaç


Kısaltma: lot.

lotio

ilaçlı su, losyon
v
Kısaltma: m.

misce

karıştır, birleştir


Kısaltma: man. pr.

mane primo

sabah erkenden


Kısaltma: min.

minimum

en az, en küçük, en düşük


Kısaltma: mist.

mistura karışım, mikstür


Kısaltma: mor. dict.

more dicto

önerilen şekilde


Kısaltma: neb. nebul.

nebula

ince toz halinde püskürtülen ilaçKısaltma: no.

numero

sayı, adet


Kısaltma: noct.

nocte

geceleyin, gece vakti


Kısaltma: noct. maneq.

nocte maneque

gece ve sabah


Kısaltma: non rep.

non repetat.non repetatur

tekrar edilmesin,yinelenmesin


Kısaltma: n.p.o.

nulla per os

ağızdan hiçbir şey alınmayacak


Kısaltma: obduc.

obduce, obducatur

sür, sürülsün


Kısaltma: o.m.

omni mane

her sabah


Kısaltma: omn. hor.

omni hora

her saat


Kısaltma: omn. noct.

o.n.omni nocte

her gece


Kısaltma: p. ae.

partes aequales

eşit parçalar halinde


Kısaltma: part. vic.

partibus vicibus

bölünmüş dozlar halinde


Kısaltma: p.c.

post cibum

yemeklerden sonra


Kısaltma: pil.

pilula

hap, pilül


Kısaltma: p.os

per os

ağız yoluyla, ağızdan


Kısaltma: pocul.

poculum

bardak


Kısaltma: p.r.

per rectum

rektum yoluyla


Kısaltma: p. r. n.

pro re nata

arasıra, bazen


Kısaltma: pro rat. aet.

pro ratione aetatis

yaşa göre


Kısaltma: pro us. ex.

pro usu externa

haricen kullanmak için


Kısaltma: pulv.

pulvis

toz, pudra


Kısaltma: p.v.

per vaginam

vagina yoluyla


Kısaltma: q.h.

quaque hora

her saat, saatte bir


Kısaltma: q. 2 h.

quaque secunda hora

iki saatte bir


Kısaltma: q.i.

quantum libet

arzu ettiğiniz kadar


Kısaltma: q.i.d.

quater in die

günde dört defa


Kısaltma: q.q.h.

quaque quarta hora

dört saatte bir


Kısaltma: qs.

quantum sufficit

yeteri kadar, gerektiği kadar


Kısaltma: quot. op. si.

quoties opus sit

gerekli miktarda


Kısaltma: q.v.

quantum vis

istediğiniz kadar


Kısaltma: R. Rp.

recipe

alınız


Kısaltma: rep. repet.

repetatur

tekrarla, tekrar edilsin


Kısaltma: s.a.

secundum artem

sanatın gerektirdiği şekilde, sanatınıza göre


Kısaltma: seq. luce

sequenti luce

ertesi gün


Kısaltma: Sig.

signa, signetur

tarif et, ilacın kullanılışını etikete yaz


Kısaltma: sol.

solutio

eriyik, solüsyon


Kısaltma: solv.

solve

çöz, erit


Kısaltma: s. op. s.

si opus sit

gerektiğinde, gerek görülürse


Kısaltma: sp.

spiritus

alkol, ruh


Kısaltma: ss.

semis

yarı, yarım


Kısaltma: stat.

statim

hemen, derhal


Kısaltma: supp.

suppos.suppositorium

fitil, supozituar


Kısaltma: syr.

syrupus

şurup


Kısaltma: tab.

tabella, tabletta

tablet


Kısaltma: talis

talis

böyle, bunun gibi


Kısaltma: t.d.

ter die

günde 3 defa


Kısaltma: ter.

tere

sür, ov


Kısaltma: t.i.d.

ter in die

günde 3 defa


Kısaltma: tinct.

tr.tinctura

tentür


Kısaltma: ung.

unguentum

merhem


Kısaltma: ut dict.

ut dictum

önerilen şekildeLatince sayılarUnus - Bir

Duo - İki

Tres - Üç

Quattuor - Dört

Quinque - Beş

Sex - Altı

Septem - Yedi

Octo - Sekiz

Novem - Dokuz

Decem - On

Viginti - Yirmi

Triginta - Otuz

Quinquaginta - Elli

Centum - Yüz

Mille - Bin


Bilgi arşivimizde yer almasını istediğiniz içerikler için lütfen bize mail atınız. Elinizdeki dökümanları diğer eczacılar ve eczacı adayları ile paylaşarak bilgi veritabanımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

:: FORUM ::


:: GOOGLE ARAMA ::

Üye Girişi
Kullanıcı Adı:
Bilgi Arama
NÖBETÇİ ECZANELER


:: ECZACI ODALARI ::


Eczane Bağlantıları
Sponsor Bağlantılar
Anasayfa